Kleszczewo
Kleszczewo
FAQ
1. Jak wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej?

- wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/szkolapodstawowa/

- wejdź na "wypełnij podanie"

- uzupełnij dane dziecka

- następnie zaznacz "chcę tylko wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej"

- wydrukuj, podpisz i dostarcz do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania

2. Jak wypełnić wniosek do szkoły spoza obwodu?


- wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/szkolapodstawowa/

- wejdź na "wypełnij podanie"

- uzupełnij dane dziecka

- następnie wybierz z listy szkołę obwodową dziecka

- następnie wybierz wybraną szkołę

- uzupełnij kryteria

- wydrukuj, podpisz i dostarcz do wybranej szkoły wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów