Kazimierza Wielka
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach - Technikum Budowlane
Nazwa oddziału

 Technikum Budowlane

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • technika
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Technikum Budowlane to kierunek dla tych, którzy chcą tworzyć nowe budynki, mosty i drogi, a tym samym przyczyniać się do rozwoju gospodarki krajowej.

Na zajęciach nauczysz się:

 • wykonywać określone roboty budowle,
 • organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe,
 • organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową.


W naszej szkole:

Do nauki zapewniamy pracownię multimedialną do projektowania i kosztorysowania, praktyki w firmach remontowo-budowlanych, a także ciekawe wycieczki przedmiotowe.


Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu Technikum Budowlanego będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu materiałów i wyrobów budowlanych, a także technologii realizacji budynków i obiektów budowlanych na studiach wyższych na kierunkach, m.in.: architektura, urbanistyka, budownictwo.

Możesz pracować w: 

 • wytwórniach materiałów budowlanych i wytwórniach prefabrykatów, 
 • przedsiębiorstwach budowlanych, 
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, 
 • pracowniach projektowych, 
 • organach administracji państwowej i samorządowej, 
 • lub prowadzić własną działalność
 • pracować jako doradca techniczny, kierownik budowy bądź przedstawiciel handlowy firmy budowlanej.