Kazimierza Wielka
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach - Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Liczba miejsc

 37

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nasz nowy kierunek, który został utworzony w 2010 r., spełniając tym samym oczekiwania rynku pracy. Podczas nauki będziesz miał możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej i zdolności manualnych przy wykonywaniu konkretnych zadań z użyciem najbardziej nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań.

Na zajęciach nauczysz się:

 • określać źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,
 • charakteryzować zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania,
 • charakteryzować procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej,
 • wykonywać rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
 • posługiwać dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki,
 • dobierania materiałów do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywać rysunki i schematy, a także montażu urządzeń i systemów energetycznych,
 • sporządzać harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • posługiwać dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wyznaczać miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną,
 • określać parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej,
 • uruchamiać urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
 • wykonywać czynności związane z konserwacją, serwisowaniem i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W celu poznania najnowszych rozwiązań z branży energetyki odnawialnej, zwiedzamy zakłady wytwarzające energię zarówno z konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii - np. kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie.


W naszej szkole:

Inwestycja termomodernizacji wykonana w naszej szkole pozwala na przeprowadzanie rzeczywistych badań i pomiarów z zakresu pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. Dzięki temu uczniowie Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą korzystać z nowoczesnej kotłowni, która stanowi praktyczne laboratorium. Do nauki zapewniamy również nowoczesną pracownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt montażowy i diagnostyczny.


Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będziesz posiadał wiedzę i umiejętności, które pogłębisz na studiach licencjackich lub magisterskich na kierunkach, m.in.: ochrony środowiska, elektronicznych, elektrycznych, mechanicznych.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł: 

 • prowadzić samodzielną działalność w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, 
 • zajmować się montażem i serwisem instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, 
 • pracować w firmach zajmujących się konserwacją i naprawą tych urządzeń, a także obsługą systemów grzewczych.