Kazimierza Wielka
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach - Technikum Informatyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Informatyczne

Liczba miejsc

 71

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki począwszy, poprzez przemysł, a skończywszy na rozrywce.

Na zajęciach nauczysz się:

 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć, administrować i zarządzać bezpieczeństwem baz danych,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.


W naszej szkole:

Aby zapewnić uczniom najwyższą jakość nauczania w naszej szkole w zawodzie technik informatyk oferujemy: nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN), profesjonalne oprogramowane i osprzęt sieciowy, dodatkowe szkolenia przygotowujące do zdobycia certyfikatów CISCO, MICROSOFT, ECDL, E-OBYWATEL a także praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego (stanowiska administratora, projektanta, programisty).

Każdego roku uczniowie Technikum Informatycznego uzyskują wysokie wyniki podczas części praktycznej i teoretycznej egzaminu zawodowego, potwierdzając w ten sposób swoje fachowe przygotowanie z przedmiotu. Ponadto młodzież bierze udział w konkursie „Zobaczyć matematykę” organizowanym przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Nasi uczniowie projektując i tworząc własne strony internetowe zajmują czołowe miejsca w tym konkursie. Nasi uczniowie biorą również udział w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej Olimpiadzie Cyfrowej.

Od wielu lat technicy informatycy angażują się także w konkursy filmowe, nagrywając spoty reklamowe, informacyjne i filmy krótkometrażowe: "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze", "Nakręć się na zdrowie", "Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej"


Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu Technikum Informatycznego będziesz doskonale przygotowany, aby dalej poszerzać swoją wiedzę na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach: informatyka stosowana, technika z informatyką, bionika, automatyka i robotyka, teleinformatyka. Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje lokalne sieci informatyczne lub bazy danych.

Możesz pracować jako:

 • administrator sieci,
 • grafik komputerowy,
 • informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant help desk,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • programista,
 • robotyk,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • Webmaster,
 • montażysta materiałów filmowych i muzycznych,
 • projektant w biurze poligraficznym.