Kazimierza Wielka
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach - Liceum Ogólnokształcące
Nazwa oddziału

 Liceum Ogólnokształcące

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język polski

Opis

Kierunek ten pozwoli na wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień, poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdach edukacyjnych odpowiednich do wybranego profilu: ogólnego, dziennikarsko-filmowego lub sportowego.

Na zajęciach nauczysz się:

  • rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty kultury,
  • wnioskować i myśleć matematycznie,
  • posługiwać nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,
  • oceniać rolę człowieka i jego działań w środowisku geograficznym,
  • współpracować z rówieśnikami,
  • realizować własne projekty.


W naszej szkole::

Szkoła oferuje bogatą bazę dydaktyczną w postaci pracowni komputerowych, multimedialnych i przedmiotowych oraz możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie całego obiektu. Wykwalifikowani nauczycieli, systematycznie wzbogacający swoją wiedzę, pomogą każdemu osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym. 

Młodzież ma możliwość spotkań z ciekawymi osobami ze świata kultury, wyjazdów do kin, teatrów i muzeów oraz prezentowania własnych uzdolnień w Szkolnym Klubie Filmowym i Grupie Teatralnej.


Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdobyciu wiedzy ogólnej, będziesz mógł dalej rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności kształcąc się na uczelniach wyższych, bądź szkołach policealnych, na kierunkach, m.in.: filologie obce, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations, stosunki międzynarodowe, medycyna, informatyka, prawo, bibliotekoznawstwa z informacją naukową i innych, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Zdobyta wiedza umożliwi Ci założenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach. Możesz pracować w: sądach, telewizji, firmach reklamowych, bankach, uczelniach wyższych, klinikach, szpitalach i ośrodkach zdrowia.