Jasło
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 8 im. S. Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle
Adres
Sobniowska 58, 38-200 Jasło
Telefon
134455010
Fax
134455010
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Szymańska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Widok szkoły z drona
 • Wejście główne do szkoły
 • Burmistrz Miasta Jasła w towarzystwie znanego piłkarza - absolwenta naszej szkoły na uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego
 • Nowoczesne boisko wielofunkcyjne
 • Nowoczesna pracownia terminalowa do zajęć informatyki
 • Hala sportowa
 • Szkolna szkółka darta
 • Koło młodego naukowca
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości
 • Pasowanie na ucznia
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
Opis

Placówka położona na osiedlu domów jednorodzinnych, w sąsiedztwie terenów zielonych, co sprawia, że jego mieszkańcy, w tym uczniowie i rodzice, tworzą skonsolidowane środowisko. Szkoła stwarza bardzo dobre warunki i atmosferę do edukacji, jest bezpieczna, przyjazna, uczniowie nie są w niej anonimowi.

OFERUJEMY:

• naukę w systemie jednozmianowym od godz. 8:00,

• możliwość korzystania z obiadów cateringowych,

• naukę języka angielskiego od klasy I, a wcześniej już w najmłodszej grupie przedszkolnej,

• język niemiecki w klasach VII i VIII,

• interaktywny system nauczania, pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny, wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych,

• nowoczesną pracownię terminalową do zajęć informatyki,

• zajęcia wychowania fizycznego oraz treningi pozalekcyjne w  pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z kompleksowym zapleczem i wyposażeniem potrzebnym do uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz na nowoczesnym boisku wielofunkcyjnym,

• możliwość wyjazdów na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego,

różnego rodzaju zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania oraz koła: przedmiotowe, wolontariatu, PCK, Caritas, schola,

• „Szkółkę darta” w profesjonalnie urządzonym pomieszczeniu,

• zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzone przez naszych nauczycieli i specjalistów z zakresu: terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, socjoterapii, terapii z dzieckiem autystycznym lub  zespołem Aspergera,

• profesjonalną pomoc i opiekę pedagoga szkolnego i specjalnego,

• udział w konkursach wewnątrzszkolnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

• realizację projektów i programów edukacyjnych i profilaktycznych,

• uroczystości, imprezy klasowe i szkolne, środowiskowe, integrujące społeczność uczniowską i lokalną,

• lekcje w terenie, atrakcyjne wyjścia i wycieczki, zielone szkoły,

letni lub zimowy wypoczynek, umożliwiający atrakcyjne spędzanie czasu wolnego uczniom z rodzin potrzebujących wsparcia.