Jasło
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle
Adres
Rafineryjna 3A, 38-200 Jasło
Telefon
134469712
Fax
134469712
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Gabriela Zdunek-Gajda
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Chwalimy się tym, czego nie mamy!
 • Nasza szkoła to nie tylko budynek, to wspólnota, w której rozwijamy się razem każdego dnia.
 • W naszej szkole tradycja to fundament, który inspiruje nas do tworzenia nowoczesnej przyszłości.
 • Wymiar przestrzeni to wymiar edukacji.
 • Bez dzwonków, bez schematów, bez granic dla nauki, z uśmiechem, energią i pomysłami.
 • Codziennie łamiemy schematy edukacyjne, pokazując, że nauka to przede wszystkim przyjemność odkrywania świata.
 • Wspólnie uczymy się życia poznając nowych ludzi, odwiedzając nietypowe miejsca, realizując kolejne projekty.
 • Nasza szkoła: innowacyjność, współpraca, sukcesy.
 • Budujemy wspólne więzi oraz promujemy zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 • Inspirujemy naszych uczniów do zdrowego stylu życia poprzez spotkania ze znanymi ludźmi.
 • Edukujemy naszych uczniów na temat zdrowego stylu życia.
 • Bezpieczeństwo to nasza priorytetowa nauka! Uczymy jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym
 • Angażujemy się w budowanie więzi społecznych oraz promowanie wartości solidarności i empatii.
 • Zapewniamy atmosferę, w której przestrzeganie praw dziecka jest priorytetem, a każdy uczeń może swobodnie wyrażać siebie.
 • Wspieramy naszych uczniów w angażowaniu się i pomaganiu innym, ucząc ich, że największa siła tkwi w dawaniu i szacunku dla innych.
 • W naszej szkole kultywujemy miłość do ojczyzny i szacunek dla wartości narodowych.
 • Wspólna miłość do książek inspiruje naszych uczniów do odkrywania nowych światów i pogłębiania wiedzy.
 • Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów.
 • Dla naszych uczniów szkoła to nie tylko miejsce nauki, to także przestrzeń do rozwijania swoich pasji i talentów.
 • Razem tworzymy rodzinę szkolną. Nasza szkoła to miejsce, w którym wartość relacji międzyludzkich jest priorytetem.
 • Nasza szkoła to miejsce, gdzie trud i zaangażowanie są doceniane, a sukcesy świętowane razem z uśmiechem na twarzach.
 • Nie samą wiedza żyje człowiek :)
Języki
angielski, niemiecki
Historia

Są dwie rzeczy, które powinniśmy dać swoim dzieciom: korzenie i skrzydła.
/Johann Wolfgang von Goethe/


 Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle

   TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ… 

   Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle na ul. Rafineryjnej  powołany został 1 września 2006 r, a w jego skład wchodzi Przedszkole Miejskie nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Mickiewicza w Jaśle.

19 kwietnia 1995 roku z inicjatywy mieszkańców osiedli Rafineria i Gądki został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został pan Zdzisław Dziedzic. Początkowo budowa szkoły planowana była przy ul. Słonecznej, jednak ze względów finansowych ostatecznie zdecydowano się na budowę szkoły przy ul. Rafineryjnej.  Przy wsparciu radnych z osiedli panów: M. Janigi oraz P. Zółtka. oraz proboszcza  ks. E. Królika w 1996r.  przystąpiono do opracowania projektu architektonicznego nowej szkoły na osiedlu Rafineryjnym.

1 września 2004 r. oddano do użytku piękny, nowoczesny budynek na miarę XXI wieku, mieszczący się przy ul. Rafineryjnej, a władze miasta podjęły decyzję o przeniesieniu z tym dniem Szkoły Podstawowej nr 6 im. A. Mickiewicza z osiedla Niegłowice do nowego budynku na osiedlu Rafineria.

 To jedna ze szkół na terenie miasta, która może poszczycić się piękną historią i wieloma osiągnięciami. Istnieje już od 1884 roku, początkowo funkcjonując jako placówka jednoklasowa na terenie obecnego osiedla Niegłowice. W  2004 roku szkoła otrzymała nowy budynek zapisując na kartach kroniki szkolnej bogatą historię swojej działalności.

1 września 2006 r. Rada Miasta Jasła zdecydowała o utworzeniu w Jaśle pierwszego zespołu placówek i tym samym Przedszkole Miejskie nr 12 i Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle weszły w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle.

Ponieważ podczas budowy Szkoła Podstawowa została połączona architektonicznie z Przedszkolem Miejskim jako Zespół jednostki stanowią integralną całość.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora ZSM nr 1 od początku jego istnienia została powołana pani Gabriela Zdunek-Gajda, która tą zaszczytną funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

W kolorowym, ciekawym architektonicznie budynku szkoły mieszczą się przestronne sale, gabinety przedmiotowe, nowoczesna pracownia komputerowa, laboratorium przyszłości, sala gimnastyczna, sala terapii, biblioteka, stołówka i świetlica. Do dyspozycji uczniowie mają również boiska szkolne oraz pobliski stadion sportowy.

Doskonałe warunki lokalowe, bogate wyposażenie i pełna zaangażowania praca dyrekcji szkoły i nauczycieli, pozwalają podejmować różne inicjatywy, dzięki którym szkoła może poszczycić się licznymi osiągnięciami nie tylko w sferze edukacyjnej, ale także w sferze wychowawczej i opiekuńczej. Potrzeby rozwojowe uczniów były i są rozwijane na każdym etapie kształcenia, także poprzez zapewnienie uczniom udziału w konkursach, zawodach, projektach edukacyjnych.

Przykładem są organizowane co roku różnorodne uroczystości, pikniki rodzinne, wspólne kolędowanie, zabawy andrzejkowe i karnawałowe w celu integracji środowiska lokalnego. Pielęgnowane są polskie tradycje dotyczące Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych w ścisłej współpracy z Parafią Miłosierdzia Bożego  w Jaśle.

Kultywowane są wartości rodzinne poprzez organizowanie: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty. Szkoła włącza się w pomoc potrzebującym: wolontariat, udział w akcjach charytatywnych (Góra grosza, kiermasze bożonarodzeniowe, Adopcja Serca), realizuje liczne projekty i akcje, m.in. : Młodzież i przedsiębiorczość,  Liga naukowa z Lotosem, Face to Face with the World, Uczymy dzieci programować, Dzieci Uczą Rodziców, Szkoła na widelcu, Dzień Pustej Klasy, Szkoła do Hymnu, Szkoła Pamięta.

Szkoła posiada liczne tytuły:, „SZKOŁA Z KLASĄ” , „SZKOŁA Z KLASĄ NA SPORTOWO”. „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”. W ostatnich latach uczniowie szkoły zostali zwycięzcami II edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego  „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”.

Nowatorskie podejście do nauczania w szkole pozwoliło w roku 2017 otrzymać szkole ogólnopolski prestiżowy: LAUR MISTRZA NOWOCZESNEJ EDUKACJI”. Dzięki zwycięstwu w konkursie  #OSEWYZWANIE została otwarta w pełni wyposażona dodatkowa mobilna pracownia multimedialna. Dzięki temu uczniowie zyskali możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie programowania, robotyki.

Od 2022 r. jest możliwa również nauka w pełni angażująca uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie w szkolnym Laboratorium Przyszłości z wykorzystaniem okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości - System ClassVR. Wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki to wszystko przenosi dzisiaj lekcje w zupełnie inny  wymiar i stanowi  nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów. Utworzono w szkole również pracownię przedmiotową do nauki  biologii, chemii, fizyki i geografii,  w ramach projektu dotyczącego dofinansowania pracowni przyrodniczych.

Idąc z „duchem czasu” biblioteka szkolna zyskała swój elektroniczny katalog, uczniowie mogą korzystać ze szkolnego księgozbioru w sposób nowoczesny i wygodny, dla uczniów potrzebujących skupienia i wypoczynku w trakcie przerw międzylekcyjnych została utworzona tzw. Strefa Ciszy, dzięki temu magicznemu miejscu nasi podopieczni mogą w spokoju sobie poczytać, odrobić lekcje, lub po prostu sobie chwilę odpocząć i nabrać sił do dalszego zdobywania wiedzy.

Sport w życiu „Szóstki” jest dziedziną, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży, zyskuje również aprobatę dyrekcji, rady pedagogicznej i rodziców. W trosce o rozwój fizyczny i możliwości wychowawczego oddziaływania na uczniów, oprócz przypisanych programem lekcji wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

Bogatą działalność szkoły w ramach krzewienia kultury fizycznej wspierają dwa kluby sportowe działające przy ZSM nr 1: „Szkolny Klub Narciarski Jasło” oraz prężnie działający od 2001 roku   i licznie utytułowany Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”, którego zawodnicy biorą udział  z wysokimi sukcesami turniejach piłki nożnej na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

W roku szkolnym 2023/24 w Szkole Podstawowej nr 6 w Jaśle  wychowuje się i edukuje prawie 164 uczniów 9 oddziałach.  

Szukamy dziś gorączkowo nowych trwałych wartości, szukamy zapominając, że tuż obok nas właśnie taką sprawdzoną wartością jest szkoła. Dlatego pamiętajmy o niej.Wszak wiedza o miejscu, w którym się żyje, uczy, pracuje, wiedza o przeszłości, o tworzących ją ludziach, to elementy składające się na tradycję.

„Wychować człowieka, to nie tylko rozwijać rozum, ale kształtować całego człowieka, a więc również jego serce i jego charakter” (J. Stimpfle).

Osiągnięcia

Nagrody za wyniki w nauce:


2023

11 uczniów – Nagroda za wyniki w nauce2022

1 uczennica:  Nagroda Burmistrza Miasta Jasła za wybitne osiągnięcia naukowe : Laureatka przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkól podstawowych;

19 uczniów – Nagroda za wyniki w nauce 2021

9 uczniów – Nagroda za wyniki w nauce2020

11 uczniów – Nagroda za wyniki w nauce2019

1 uczennica:  Nagroda Burmistrza Miasta Jasła za wybitne osiągnięcia naukowe : Laureatka przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkól podstawowych;

5 uczniów – Nagroda za wyniki w nauce

 

Konkursy przedmiotowe:Laureatka Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkól podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/22

Finalista Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym  -2022/2023

Finalistka Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkól podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/22

Finalistka Konkursu języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych Województwa Podkarpackiego w roku szkolnym 2019/2020

Laureatka Przedmiotowego konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych 2018/2019

 

 Certyfikaty, zaświadczenia, podziękowania: 


 • ü Certyfikat za realizację Programu profilaktyki Uniwersalnej „Dobry Temat” wspierającego rozwój emocjonalny i społeczny uczniów.
 • ü Certyfikat za udział w edycji innowacyjnego Ogólnopolskiego projektu Edukacyjnego  „Klasa w terenie”
 • ü  Podziękowanie za zaangażowanie i udział w akcji charytatywnej „Aniołkowe Granie”
 • ü  Certyfikat Kluczowych Kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej w ZSM nr 1
 • ü  Certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły
 • ü  Certyfikat SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
 • ü  Ogólnopolski LAUR MISTRZA NOWOCZESNEJ EDUKACJI- Innowacyjna szkoła 
 • ü  Dyplom za zaangażowanie i aktywny udział w akcji BohaterOn w twojej szkole 2023”  upamiętniającej 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i pielęgnującej pamięć o uczestnikach tego wydarzenia.
 • ü  Zaświadczenie za udział w programie wspierającym integrację dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa  RAZEM W KLASIE realizowanym przez Fundację Szkoła z Klasą
 • ü  Podziękowanie za udział w badaniu na temat „Przemocy wobec dzieci i młodzieży” realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
 • ü  Certyfikat Fundacji UNAWEZA za udział w projekcie MŁODE GŁOWY – Otwarcie o zdrowiu psychicznym.
 • ü  Certyfikat za realizacje programu profilaktycznego: „NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ” przyczyniającego się do wzmocnienia kondycji psychicznej swoich uczniów  osłabionej sytuacjami kryzysowymi.
 • ü  Podziękowanie coroczne za udział w projekcie „Młodzież i Przedsiębiorczość
 • ü  Certyfikat za udział w kampanii „Postaw na rodzinę”
 • ü  Podziękowanie za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o mediacji oraz ich udział w Międzynarodowym Dniu Mediacji.
 • ü  Certyfikat Fundacji Dam o Mój zasięg za udział w projekcie „Szkoła odpowiedzialna Cyfrowo
 • ü  Dyplomy za udział w programie UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ.
 • ü  Dyplom za coroczny udział w Międzynarodowej Edycji Ogólnopolskiej Akcji PRZERWA NA CZYTANIE.
 • ü  Podziękowanie za udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki” i pomoc potrzebującym ludziom w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.
 • ü  Zaświadczenie za coroczny udział w obchodach DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU.
 • ü  Dyplom za krzewienie edukacji medialnej w społeczności szkolnej  i udział w kampanii edukacyjnej #FakeNoMOre
 • ü  Dyplomy za organizację „Międzynarodowego Dnia Praw dziecka z UNICEF” oraz zaangażowanie w działania przybliżające temat praw dziecka społeczności szkolnej
 • ü  Podziękowanie za piękny gest solidarności  i przyłączenie się do akcji Wspólnie na Niebiesko z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
 • ü  Certyfikaty za udział w kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
 • ü  Dyplomy za udział w akcji  „Szkoła do Hymnu”
 • ü  Dyplomy za udział w akcji  „Szkoła Pamięta”
 • ü  Certyfikaty za coroczny udział w międzynarodowej akcji „EUROPE CODE WEEK”
 • ü  Dyplomy za coroczny udział w akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 • ü  Certyfikat za coroczny udział w „Międzynarodowym świecie edukacji w naturze -  Dzień Pustej Klasy”

 

Konkursy, osiągnięcia 2019 - 2023  


ü  Laureaci ogólnopolskiego konkursu "Pracownia kompetencji cyfrowych” ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – nagroda: mobilna  pracownia komputerowa

ü  Laureaci  Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie – nagroda mobilna pracownia komputerowa

ü  Najlepszy projekt naukowo-badawczy Ligii naukowej z Orlenem - projekt humanistyczny w kat kl. 7-8 II miejsce

ü  Najlepszy projekt naukowo-badawczy Ligii naukowej z Orlenem - projekt matematyczny w kat kl. 4-6 Wyróżnienie

ü  Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki “Rosnę Zdrowo!” 3 laureatki

ü  VII edycja Wojewódzkiego Konkursu "Jesienią góry są najszczersze" 2 wyróżnienia

ü  Konkurs plastyczny Bezpieczne Wakacje 2023 laureatka i wyróżnienie

ü  Konkursie plastyczny  Kartka świąteczna miasta Jasła – II miejsce i 3 wyróżnienia

ü  Konkurs plastyczny  "Rodzinna majówka” - nagroda

ü  Powiatowy konkurs plastyczny ,,Moja wymarzona, wakacyjna podróż” – 2 wyróżnienia

ü  Konkurs plastyczno-literacki „Nie czas na nudę” Wyróżnienie

ü  I runda Ligi Strzeleckiej w Szebniach - zawody wojewódzkie II miejsce

ü  Konkurs plastyczny "Bezpieczne Wakacje 2022" - laureatka

ü  Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej ,,Dla Niepodległej” III miejsce i wyróżnienie

ü  V Powiatowy Konkurs Plastyczny "Kobiety Popkultury" 2 wyróżnienia

ü  Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” organizowany w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 2 wyróżnienia

ü  "Mój pomysł na lokalny biznes" w ramach projektu "Młodzież i Przedsiębiorczość - IV edycja miejska – laureaci 1 i 3 miejsce

ü  II edycja Kreatywnego Konkursu Ekologicznego dla szkół powiatu jasielskiego pod hasłem CHROŃMY ZIEMIĘ, ZMIEŃMY MYŚLENIE  II i III miejsce,  wyróżnienie

ü  Konkurs plastyczny „Ignacy Łukasiewicz – życie, praca, związki z Jasłem i Podkarpaciem” 3 laureatki, 3 Wyróżnienia I stopnia i 2 wyróżnienia II  stopnia

ü  II Konkurs plastyczny " Moja wymarzona wakacyjna podróż" III miejsce

ü  Konkurs plastyczny: Lajkuje nie hejtuję - I miejsce

ü  II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ja - moja przyszłość - mój zawód" – nagroda główna i 5 nagród

ü  IV Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,KOBIETY POPKULTURY” – II miejsce, wyróznienie

ü  Ogólnopolski Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021-  5 miejsce i Wyróżnienie

ü  Kreatywny Konkurs Ekologiczny ,,Chrońmy Ziemię-zmieńmy myślenie" laureat i 5 wyróżnień

ü  Konkurs Junior przedsiębiorczości ,,Biznes moich marzeń" Laureatki 2022

ü  Konkurs plastyczny ,,Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki"  3 wyróżnienia

ü  Konkurs na najciekawsze hasło profilaktyczne promujące życie bez uzależnień -  I miejsce

ü  Powiatowy konkurs plastyczny ,,Ratujmy naszą Planetę" XV Przegląd Twórczości Plastycznej dzieci i młodzieży -  Nagroda

ü  Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” – 5 wyróżnień

ü  Powiatowy konkurs BEZPIECZNE WAKACJE I miejsce

ü  XXXIII Powiatowy Konkurs o tytuł Mistrza Polszczyzny – I miejsce

ü  Konkurs „WSPOMNIENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ  W JASIELSKIEM W RYSUNKU”  - I, II, III miejsce, 3x wyróżnienia

ü   II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MAM TALENT" Osobnica 2020 – III miesjce

ü  Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie “Dobrze Jemy bo Gotujemy” w kategorii praca plastyczna w ogólnopolskim programie edukacyjnym “Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”

ü  XVIII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek – III miejsce

ü  XIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY organizowany przez JDK – wyróżnienie

ü  Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży "Twórcza Polska i Polonia", Ustka 2020  wyróżnienie

ü  Konkurs plastyczny: ,Jasło się mieni w barwach jesieni 3  wyróżnienia

ü  Konkurs plastyczny Kartka Świąteczna Miasta Jasła – 3 wyróżnienia

ü  Konkurs literacko-plastyczny „JA ZA 20 LAT” ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł - wyróżnienie

ü  Wojewódzkie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”. – II miejsce

ü  Miejski konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego organizowany przez Polski Związek Motorowy – II miejsce

ü  - Międzyszkolny Konkurs na album Hubal; mjr Henryk Dobrzański” – wyróżnienie

ü  II Powiatowy Konkurs „OWOCOWE CZARY MARY” – 2 wyróżnienia

ü  Międzyszkolny Konkurs PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO pod hasłem Na ludową nutę- 2 wyróżnienia

ü  XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych ALFABET PRZYRODY konkurs recytatorski wyróżnienie

ü   XXXII Powiatowy Konkurs o tytuł  Mistrza Polszczyzny wyróżnienie

ü  XXXIII Powiatowy Konkurs o tytuł Mistrza Polszczyzny – I miesjce

ü  Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie J,K,L  2 x III miejsce

ü  XI Powiatowy Konkurs Humanistyczny II miejsce, III miejsce

ü  Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Moja Niepodległa za 20 lat” – 2 laureatki

ü  Zwycięzcy II edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, w którym brało udział 1500 szkół z całej Polski.

ü  I miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Ryba na wigilijnym stole” w ramach programu edukacyjno- żywieniowego „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”.

ü  III miejsce w XXI edycji konkursu Zbiórka zużytych baterii w kategorii Najlepsza szkoła podstawowa i zespół szkół.

ü  XIV Powiatowy Konkurs ,,Ojciec Święty Jan Paweł II - przyjaciel młodych" – III miejsce

ü  Międzynarodowy Konkurs ,,Nasi Sąsiedzi. Podniebne wariacje" MDK Rzeszów - wyróżnienie

ü  XV Wojewódzki Konkurs ,,Moje spotkania z przyrodą" SP2 Jasło – 2 nagrody, 1 wyróżnienie

ü Wojewódzki etap Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” – II miejsce
 

 

Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkól Miejskich nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a, 38-200 Jasło
Telefon jednostki przetwarzającej dane
134469712
E-mail jednostki przetwarzającej dane
zsm1@zsm1jaslo.pl
Dojazd
Do Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej MKS Jasło, możliwy jest komunikacją miejską, do przystanku: Osiedle Rafineria.
Na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking.
Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia bezpieczny wjazd wprost do drzwi wejściowych szkoły otwieranych ręcznie.
Przed wejściem do budynku jest dzwonek, którym można w razie potrzeby pomocy przywołać pracownika szkoły.Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne w SP6 : 
Zajęcia profilaktyczne - Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
Zabawy plastyczne - zajęcia kształtujące kreatywność
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Robotyka + programowanie
Z komputerem na TAK - Zajęcia kształtujące kreatywność
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Pogotowie polonistyczne- zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego 
Teatralne harce (zajęcia kształtujące kreatywność)
Zajęcia gimnastyczne z elementami korekcji i tańca
Zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze ,,Spójrz inaczej"  
Koło Młodych Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
Koło języka angielskiego
Koło matematyczno-przyrodnicze
Zajęcia kształtujące kreatywność
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze ,,Spójrz inaczej"  
Zajęcia wokalne - chór 
Zajęcia kształtujące kreatywność "Razem w kosmosie".
Zajęcia rozwijające kreatywność "Zrób to sam"
Kółko matematyczno-przyrodnicze
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Sześciolatek w pierwszej klasie

Nasza szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci siedmioletnich do klasy pierwszej.

Nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani i przygotowani. Posiadamy piękne, przestronne sale wyposażone w meble dostosowane do wzrostu dziecka, oraz miejsca rekreacyjne. Sale te znajdują się na piętrze budynku szkoły.

Ze względu na bezpieczeństwo rozkład przerw międzylekcyjnych jest dostosowany do najmłodszych.

Uczniowie najmłodsi są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, terapią logopedyczną i gimnastyką korekcyjną.

Prowadzone są dla nich oddzielne zajęcia: komputerowe, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, język angielski.

Klasy I-III na lekcjach informatyki korzystają z  tabletów dedykowanych uczniom raz z 24 stanowiskowej nowoczesnej pracowni komputerowej. Uczestniczą w wielu kołach zainteresowań, które są prowadzone na terenie naszej szkoły.