Jasło
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bp Ignacego Krasickiego w Jaśle
Adres
Wincentego Pola 9, 38-200 Jasło
Telefon
134463568
Fax
134481376
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Lech Polak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Widok SP 4
 • Nowa pracownia języka polskiego 73
 • Pracownia biologiczno - chemiczna 10
 • Pracownia biologiczno - chemiczna
 • Pracownia języka angielskiego
 • Pracownia języka angielskiego 2
 • Pracownia języka nagielskiego 3
 • Budynek harcówki/zuchówki obok szkoły
 • Zuchówka
 • Nowa pracownia historii
 • Pracownia informatyczna 1
 • Nowa biblioteka szkolna
 • Biblioteka szkolna
 • Plac przed szkołą
 • Uczniowie prezentują osiągnięcia z robotyki
 • Patriotycznie....
 • W świetlicy szkolnej
 • W czwórce lekcje i imprezy
 • Zabawa andrzejkowa 2023
 • Dyskoteki w SP 4
 • Wicemistrzynie województwa
 • Uroczystości w SP 4 Jasło
 • Pasowanie i ślubowanie pierwszaków
 • Pierwszaki.....
 • Zabawy w SP 4
 • Olimpijczycy 2023
 • Zuchy...
 • Dyskotekaaaaa
 • Piknik
 • Piknik 2
 • Zajęcia SKS..
 • Nasza oferta
 • W SP 4 lekcje i akademia
 • Dzielne zuchy
 • Szkoła na wesoło
 • W świetlicy szkolnej
 • 1962 - powstaje SP 4 Jasło
 • SP 4 Jasło
 • Baner na 60 - lecie SP 4 Jasło
Opis

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 2024


Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego jest publiczną szkołą podstawową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Jasło. Organem nadzorującym jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


Baza Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle

Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Wincentego Pola 9. Tutaj znajduje się 21 sal lekcyjnych, 3 gabinety nauczycielskie wykorzystywane również na zajęcia indywidualne z uczniem oraz zajęcia rewalidacyjne, świetlica szkolna, nowa biblioteka szkolna z czytelnią, sklepik szkolny prowadzony przez ajenta, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet psychologa i pedagoga specjalnego, sekretariat oraz gabinety dyrekcji szkoły. Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym. W 2024 r. powstanie nowy plac zabaw „Czwórkowa Kraina Zabawy” z elementami zabawowymi i sportowymi. Oferujemy szeroką gamę zajęć sportowych np. piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, konkursy naukowo - sportowe Rambit.

Na całym budynku wykonano nowoczesną termomodernizację. W budynku przy szkole, w nowej harcówce, mają swoje zajęcia drużyny harcerskie
i zuchowe
oraz nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne. Przed szkołą znajduje się wygodny podjazd dla rodziców przywożących dzieci do szkoły typu
kiss&ride. W otoczeniu budynku znajduje się dużo zieleni – trawników i drzew.

Placówka posiada nowoczesne, zmodernizowane pracownie:

Dwie pracownie komputerowe, LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI, pracownię matematyki – robotyki i multimediów, biologiczno – chemiczną, geograficzną, fizyczną, matematyczną, multimedialną pracownię językową, POKÓJ WYCISZEŃ dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, pracownię historyczną i dwie pracownie humanistyczne. Całkowicie zmodernizowano pierwszy pawilon szkoły. W szkole funkcjonują systemy alarmowe oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

Świetlica szkolna, aby zapewnić wszystkim potrzebującym dzieciom właściwą opiekę, działa w godz. 7.00-17.00. Wyposażona jest w wiele gier
i zabaw. Podania o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej prosimy składać do 31 sierpnia.

W szkole działa stołówka szkolna wydająca posiłki gotowane na miejscu. Obiady są dwudaniowe: zupa bez ograniczeń, do niej podawany jest każdorazowo chleb. Porcjowane jest drugie danie / 2-3 dni w tygodniu dania mięsne, w pozostałe dni - jarskie/, do tego podawany jest napój: kompot lub herbata, w miarę jak wystarcza środków finansowych także deser/ owoce, jogurty, słodycze.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

- nauka języka angielskiego od klasy I,

- język niemiecki klasy VII–VIII,

- język hiszpański grupy w klasach V - VIII

- „Zabawy z językiem niemieckim” w klasach II–IV

- zajęcia w LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI - ROBOTYKA I MULTIMEDIA,
- wdrażamy projekt RaP STEAM – ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE

(POWSTAJE NOWOCZESNA PRACOWNIA
ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA)

- zajęcia z biologii w języku angielskim – program pilotażowy w kilku klasach,

- zajęcia matematyki w języku angielskim – program pilotażowy,

- zajęcia z wychowania fizycznego w nowej sali gimnastycznej oraz na nowym boisku wielofunkcyjnym,

- ciekawe zajęcia biblioteczne, logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej – praca z uczniami o specjalnych potrzebach,

- w każdej sali/pracowni rzutnik i laptop, wiele tablic multimedialnych, monitory interaktywne, szkolna TV,

- zajęcia specjalistów – (pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,
z wykorzystaniem pomocy w
POKOJU WYCISZEŃ.

BOGATA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

- przedmiotowe koła zainteresowań z wszystkich przedmiotów,

- inne koła realizujące zainteresowania uczniów: medialne, fotograficzno-filmowe, taneczne, recytatorskie, gitarowe, wędkarskie "Rybie oko",

- zespół wokalno-taneczny "Tęczowa czwóreczka",

- teatr „Wagant”, - chór szkolny dla klas I–III oraz IV–VIII,

- zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy.

- nagrywamy teledyski z młodzieżą uzdolnioną muzycznie,
- działalność zuchów i harcerzy.

OFERTA WYCHOWAWCZA SZKOŁY
- proponujemy zdrowy model spędzania wolnego czasu: atrakcyjne wycieczki, zielone szkoły, kuligi i lekcje terenowe, wyjazdy naukowe i turystyczne.

- prowadzimy nowocześnie realizowane programy profilaktyczne np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, skierowane dla dzieci
o specjalnych potrzebach,

- organizujemy imprezy klasowe i szkolne integrujące społeczność uczniowską - wigilie, mikołajki, andrzejki, zabawy noworoczne, dyskoteki,
festyn, zielone szkoły, kiermasze, loterie i inne…,
- współpracujemy z wszystkimi placówkami oświatowymi, JDK, MDK, MBP, PCK, MOPS, Policją, Strażą Miejską, PSP, TVJ, domami dziecka,
świetlicami, klubami seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- działa szkolna TV – uczniowie prezentują swoje filmy dotyczące „życia” szkoły.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁY

- sześć tytułów "Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom" za osiągnięcia w konkurach przedmiotowych organizowanych
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty –
ostatni w 2023 r.

- wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty – średnie wyższe niż w województwie i powiecie,
- dwa certyfikaty "Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła",

- tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" - za udział w projekcie organizowanym przez MEiN,

- liczni laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i rejonowym,
(w 2023 r. –
4 m. w woj. podkarpackim),
- dwa certyfikaty
"Szkoła bez przemocy",
- nagrody w konkursach artystycznych, sportowych, plastycznych i naukowych,

- certyfikat NBP – Złota Szkoła NBP 2021/2022, w kategorii szkół podstawowych,

- wicemistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej dziewcząt2023 r.
-
1 miejsce w Jasielskiej Lidze z Orlenem – nagroda główna2023 r.

- 1 miejsce w "Konkursie na szkolne stanowisko, pokazy i prezentacje naukowe" w kategorii jasielskich szkół podstawowych 2023 r.


Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Adres email IODO
czworkajaslo@wp.pl
Telefon IODO
134463568
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle im. ks. pba Ignacego Krasickiego , ul. W.Pola 9, 38-200 Jasło
Telefon jednostki przetwarzającej dane
134463568
E-mail jednostki przetwarzającej dane
czworkajaslo@wp.pl