Jasło
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle
Adres
Tadeusza Czackiego 2, 38-200 Jasło
Telefon
134463674
Fax
134463674
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Jolanta Myśliwiec
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Nasza szkoła z lotu ptaka
 • Kadry z naszej szkoły
 • Plac zabaw - moc radości
 • Zajęcia świetlicowe - rozwijamy talenty
 • Drukarka 3D- tworzymy
 • Okulary VR - poznajemy wirtualną rzeczywistość
 • Zabawy konstrukcyjne w świetlicy szkolnej
 • Akademia przedszkolaka - witamy w naszej szkole przedszkolaków
 • Działamy poza szkołą - naukowo i turystycznie
 • Szanujemy pamięć i tradycję
Opis

Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 2 w Jaśle?
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ - TO MY!

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, ukierunkowuje uzdolnienia, wspiera w nauce, zapewnia bezpieczeństwo. To w naszej szkole dzieci zdobędą gruntowną edukację, zostaną przygotowane do życia we współczesnym świecie z zachowaniem szacunku do tradycji, nawiążą przyjaźnie, które z pewnością przetrwają długie lata.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW - SĄ NASZYMI SUKCESAMI!

Szczycimy się dużą liczbą laureatów i finalistów konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. W ubiegłym roku szkolnym było to aż 10 laureatów i 10 finalistów, dzięki czemu zajęliśmy historyczne pierwsze miejsce w województwie wśród wszystkich szkół podstawowych z Podkarpacia i otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom".

Szczegółowe informacje na temat sukcesów naszych uczniów w zakładce: osiągnięcia.

OTACZAMY SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ NAJMŁODSZYCH
To u nas ma siedzibę filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, w ramach którego dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez naukowców, wykładowców i popularyzatorów nauki z całej Polski. Każdego roku organizujemy cykl ciekawych zajęć adaptacyjnych dla dzieci sześcioletnich w ramach "Akademii Przedszkolaka". W klasach trzecich i czwartych realizujemy autorski program umożliwiający najmłodszym uczniom łagodne przejście z I etapu edukacyjnego( edukacja wczesnoszkolna) do II etapu kształcenia z podziałem na przedmioty.
Oferujemy naukę języka niemieckiego w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów już od klasy czwartej, a od klasy siódmej dodatkowo możliwość wyboru języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego. Prowadzimy zajęcia innowacyjne z przedmiotów ścisłych w ramach nauczania STEAM, doceniamy integrację - organizujemy wycieczki edukacyjne, wyjazdy na "zieloną szkołę", kuligi, wyjazdy na narty, wyjścia na lodowisko.
Dzieci mogą korzystać z opieki logopedy, pedagoga, psychologa.
Ściśle współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle - uczniowie uczestniczą w spotkaniach autorskich i warsztatach organizowanych dla najmłodszych czytelników. W bieżącym roku doposażyliśmy bibliotekę szkolną w lektury, nowości wydawnicze, audiobooki, wykorzystując fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a pracownie w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".

TO NAS WYRÓŻNIA!
Jako jedyna szkoła podstawowa w Jaśle tworzymy oddziały dwujęzyczne dla klas VII i VIII, ze zwiększoną liczbą godzin z języka angielskiego, tj. 5 lekcji w tygodniu. Dzięki temu uczniowie mogą uzyskać poziom znajomości językowej B1 wg klasyfikacji ustalonej przez Radę Europy. Ponadto na dodatkowych lekcjach biologii i chemii wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne w języku angielskim.
Posiadamy oddziały sportowe realizujące program lekkoatletyki.
Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów - koła przedmiotowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, misyjne, SKS-y, wolontariat.
Organizujemy prestiżowe konkursy i projekty, m.in. Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa, Powiatowe Konkursy Eko-Jaślaki oraz "Science Around Us", "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego", Koncert "Dla Niepodległej" z udziałem całej społeczności szkolnej, projekt angażujący młodych na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej we współpracy z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Narodowym Bankiem Polskim -"Młodzież i Przedsiębiorczość" i wiele innych.
Stawiając na wszechstronny rozwój, przygotowujemy naszych uczniów do licznych konkursów, zawodów i olimpiad.

"DWÓJKA" - ŚRODOWISKO PRZYJAZNE DZIECIOM
Nowoczesny budynek szkoły znajduje się przy ulicy Czackiego 2, a obok niego usytuowano bezpieczny, duży parking, plac zabaw dla najmłodszych, pole do minigolfa.
Posiadamy: świetnie wyposażone pracownie językowe i przedmiotowe (tablice multimedialne, projektory, laptopy), największą w mieście halę sportową, nowoczesną bibliotekę, aulę, stołówkę oraz piękną i całkowicie odnowioną świetlicę umilającą czas oczekiwania dzieci na rodziców. Nasi wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę medyczną.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszej szkoły:

https://view.genial.ly/602fe2fa03ef0d0daa3ab208/interactive-content-wirtualny-spacer-po-szkole-sp2

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia

Wśród licznych osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle wymienić należy:

 • II miejsce w Mistrzostwach Polski w grach matematycznych i logicznych, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską,
 • I miejsce drużynowo wśród uczniów woj. podkarpackiego i 11 w kraju w Międzynarodowym Konkursie "Naboj Junior", 
 • I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Banachiada",
 • tytuły laureatów i finalistów w Ogólnopolskich Konkursach: w XVIII Matematycznej Olimpiadzie Juniorów, w Ogólnopolskich Olimpiadach Przedmiotowych "Olimpus" z J. Angielskiego i Biologii- - 13 uczniów, w Konkursach "GALILEO" z Biologii, J.Angielskiego, Chemii i Przyrody- łącznie 17 uczniów, tytuł laureata centralnego etapu Konkursu Tematycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", w ogólnopolskich konkursach dla uczniów klas 1-3 ( edukacji wczesnoszkolnej)- "Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej"- 10 laureatów, w Olimpiadzie "Olimpusek"- 13 uczniów, w Konkursie "Zuch" z matematyki i j. angielskiego- 8 uczniów, w Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 3 laureatów,
 • historyczne I miejsce wśród 960 szkół podstawowych z woj. podkarpackiego za uzyskanie przez uczniów 10 tytułów laureata i 10 tytułów finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • tytuły laureatów i finalistów w  konkursach wojewódzkich: w Woj. Konkursie Matematycznym"1 z 10", w XXII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. F.Lei, w Woj. Konkursie na Spot Edukacyjny, w Konkursie Matematycznym "Alfik"( 4 laureatów), w Konkursie Biblijnym- laureat,
 • wysokie miejsca w konkursach rejonowych i powiatowych: Powiatowym Konkursie Matematycznym im. H.Steinhausa, w Konkursie "Odkryj Europę", w Konkursie J.Angielskiego "ON-THE-ROLL" ,  "English Pass-Port", "English is easy" oraz "Science Around Us"  - 27 laureatów, w Konkursie "Eco Jaślaki"- 5 laureatów, w turnieju Wiedzy o Jaśle"- 2 laureatów i 4 wyróżnienia, w Powiatowym Konkursie Humanistycznym- 2 i 3 miejsce, w Konkursie Recytatorskim im. W.Szymborskiej- 1 miejsce,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych m.in.- 1 miejsce i wyróżnienia w Konkursie plastycznym"Lajkuję, nie hejtuję!",          1 miejsce w Konkursie Plastycznym "Moja wymarzona wakacyjna podróż",
 •  Nagrody Burmistrza Miasta Jasła za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe- rokrocznie wręczane licznej grupie naszych wychowanków-w 2023 r. ogromny sukces uczniów SP2 w Jaśle , którzy pierwszy raz w historii przyznawania nagrody otrzymali 4 statuetki "Bartłomieja z Jasła" za wybitne i wszechstronne osiągnięcia,
 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskane przez uczniów klas 8.


Telefon IODO
13 446 36 74
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle
Telefon jednostki przetwarzającej dane
13 446 36 74
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sp2_jaslo@o2.pl
Historia

Historia szkolnictwa elementarnego w Jaśle swymi początkami sięga czasów XIV i XV wieku, natomiast dziejów  Szkoły Podstawowej nr 2 należy upatrywać w powstających pod koniec wieku XIX w autonomicznym zaborze austriackim  szkołach ludowych: żeńskich i męskich. Jak informują kroniki, początki nauczania dziewcząt w Jaśle sięgają roku 1788. Od roku 1817 istniała już w Jaśle dwuklasowa szkoła żeńska, pod kierownictwem szkoły męskiej. Dopiero w 1856 roku powstała czteroklasowa szkoła żeńska, której kierownikiem została Emeryka Małachowska. W latach 1888/1891, w wyniku zmian organizacyjnych, powstała Szkoła Wydziałowa Żeńska w Jaśle. Kierownikiem nowej szkoły został Teodor Bernardzikiewicz.

 W 1904 roku, oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Koralewskiego (do dziś widnieje na nim napis "Szkoła Wydziałowa Żeńska"), a naukę w nim odbywało 150 uczennic. W czasie pierwszej wojny światowej placówka uległa zniszczeniu, kiedy szkołę zajęło wojsko. W okresie międzywojennym - w dniu 3 listopada 1918 roku powstał niepodległościowy zarząd miasta z dr J. Baranowskim na czele, który powierzył kierownictwo odtwarzanej szkoły żeńskiej Stanisławowi Kaniowskiemu.

W roku 1921 powstała nowa struktura szkoły - szkoła siedmioklasowa połączona z wyższą trzyklasową Szkołą Wydziałową ( seminarium nauczycielskim). Ważny dla szkoły był rok 1923, wtedy to został ufundowany przez Komitet Rodzicielski nowy sztandar, ponieważ szkole nadano  imię  Marii Konopnickiej (uroczystość jego wręczenia odbyła się 11 listopada). W tym samym roku kierownictwo szkoły przejęła Alfreda Breitmaierowa.

8 września 1939 r., o godzinie 14:30 Niemcy opanowali Jasło. Budynek szkolny został zajęty przez żołnierzy niemieckich, pochodzących z Bawarii i Śląska, którzy zdewastowali sale i gabinety. Naukę wznowiono po rocznej przerwie, 1 września 1940 r. W latach 1940 - 1944 odbywała się ona przeważnie w budynkach zastępczych. Korzystano np. z pomieszczeń lokalowych budynku przy ulicy Asnyka 1, w budynku szkoły im. Królowej Jadwigi i w budynku szkoły im. Traugutta. Bardzo szybko zakończył się rok szkolny 1944 - 1945, bo już z 12 na 13 września 1944 r. władze niemieckie ogłosiły wysiedlenie Jasła. Budynek szkolny przy ulicy Koralewskiego został spalony, nie było okien i drzwi, ale ocalały sufity i podłogi. Mimo zniszczeń, już 3 marca 1945 r. rozpoczęła się nauka w czterech salach, dla wszystkich dzieci szkół powszechnych. W tym pierwszym po okupacji roku szkolnym 1945/1946 zajęcia dla uczniów odbywały się w czterech odremontowanych izbach lekcyjnych w budynku przy ulicy Koralewskiego. Kierownictwo szkoły objęła ponownie Alfreda Breitmaierowa.

W roku szkolnym 1948/1949 SP nr 2 została przeniesiona z własnego budynku przy ulicy Koralewskiego do nowo odbudowanego - szkoły im. Królowej Jadwigi. 1 września 1948 roku kierownictwo w placówce objęła ponownie Alfreda Breitmaierowa, a 11 lutego 1949 r., po jej ponownym wyjeździe do Rzeszowa, Paulina Werecka, która pełniła tę funkcję przez około 14 lat. W roku szkolnym 1951/1952 Szkołę Podstawową nr 2 połączono ze Szkołą Podstawową nr 3. W tym samym roku szkoła powróciła do własnego budynku, gdzie otrzymała pięć sal lekcyjnych i kancelarię na II piętrze. Resztę budynku zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Zawodowa. Do 10 oddziałów uczęszczało wtedy 417 dziewcząt.Od wakacji 1978 roku budynek szkolny poddany został kapitalnemu remontowi i budynek został wyłączony z użytkowania  do 1981, kiedy to prace renowacyjne się  zakończyły.

Lata 1984-90, kiedy to  kierownictwo szkoły przejął mgr Jan Sojka, obfitowały w międzynarodowe i ogólnopolskie sukcesy „Dwójki”. W roku szkolnym 1986/87 w konkursach przedmiotowych szkoła zajęła I miejsce w Jaśle i województwie. 19 listopada 1987 r. przyjęto ją do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół. 27 listopada 1989 r. cała Polska mogła obejrzeć drużynę z SP nr 2 w teleturnieju wiedzy i sprawności "Rambit", w którym uczniowie odnieśli zwycięstwo nad młodzieżą z Białegostoku i Ozorkowa.

Dyrektorami szkoły w następnych latach byli: 1991-2001 Barbara Dmitrzak, 2001 - 2011 Marta Baran, 2011 - 2013 Kazimierz Bobula, 2014 - 2019 Jacek Nawrocki, 2019 - do chwili obecnej - Jolanta Myśliwiec.

Był to czas wytężonej pracy mający na celu wzmacnianie prestiżu i tradycji szkoły oraz okres intensywnych remontów, gdyż jak na 100-letnią budowlę przystało, wymagała ona gruntownej przebudowy.

Prestiż szkoły wzmocniły m.in. następujące certyfikaty:
Szkoła z klasą 2004,2005, 2008
Szkoła bez korepetycji 2005,
Szkoła z tradycją 2007,
Uczniowie z klasą 2008,
Międzynarodowy certyfikat Comenius - uczenie się przez całe życie 2009 - 2011,
Szkoła odkrywców talentów 2011.

Liczne rzesze olimpijczyków, laureatów i finalistów sprawiły, że "Dwójka" uzyskała zasłużoną  opinię jednej z najlepszych szkół Podkarpacia i Polski. Niezapomnianym wydarzeniem w historii placówki była organizacja jubileuszu 100-lecia w 2004 roku oraz wydanie pozycji książkowej pt. "Ludziom i chwilom”. W 2010 r. na rynku jasielskim zgromadziło się kilkuset uczniów by odśpiewać "Rotę" w 100 lecie jej powstania.

Lata 2017-2019 to trudny okres, kiedy  weszła w życie reforma szkolnictwa, na mocy której rozpoczęto wygaszanie gimnazjów- nie przeprowadzano  rekrutacji do klas I i powrócono do dwupoziomowej struktury szkolnictwa (szkoły podstawowe – klasy 1-8 oraz ponadpodstawowe – klasy 1-4 liceum lub 1-5 technikum, 1-3- szkoły zawodowe) .

Zmiany najmocniej dotknęły na terenie Jasła jedynie dwie- świetnie funkcjonujące dotąd i odrębnie szkoły: Szkołę Podstawową nr 2 im. M. Konopnickiej  oraz istniejące od 1999 r. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi. Początkowo -placówka powstała z tych dwóch jednostek oświatowych mieściła się  w 2 budynkach jednocześnie (dawnej „Dwójki”- przy ulicy Koralewskiego- tu uczyły się  klasy 1-6, a w następnym roku szkolnym klasy 1-3, a także w budynku  likwidowanego gimnazjum przy ulicy Czackiego 2- klasy gimnazjalne oraz klasy 7 i 8 SP). Natomiast od roku szkolnego  2019 /2020 siedzibą Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest dawny budynek zajmowany przez Gimnazjum nr 1. Powstała na mocy reformy oświatowej szkoła kultywuje świetne tradycje i może poszczycić się  pasmem sukcesów, pisząc na nowo swoją historię jako jednej z najlepszych placówek oświatowych w naszym mieście i województwie.

Zajęcia pozalekcyjne

Lp.

Nazwa zajęć/koła przedmiotowego

Sala

Dzień tyg.- lekcja

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Zespół wokalny

20

Wtorek  - l. 7 i 8

Edyta Szczepanik - Halerz

2.

Koło matematyczne

54

Poniedziałek -  l. 0

Maria Chrząszcz

3.

Koło matematyczne

54

Środa - l.1

Ewa Warchoł

4.

Koło matematyczne

23

Piątek - l.1

Ewa Wachel

5.

Koło humanistyczne 7B

39

Czwartek - l.8

Bożena Dziadzio

6.

Koło j. polskiego

53

Środa - l. 9

Marta Górczyk

7.

Koło polonistyczne

53

Środa - l. 1

Elżbieta Dubiel

8.

Koło j. polskiego kl. 6a

40

Poniedziałek  - l. 1

Anna Godos

9.

Koło humanistyczne

 

Środa - l. 2

Ewa Mroczka

10.

Koło misyjne

14

Środa - l. 7

Monika Owczarska

11.

Zajęcia muzyczne

20

Środa - l.8

Jerzy Łącki

12.

Koło wrównująco  - rozwijające zainteresowania

17

Poniedziałek - l. 2

Bożena Kobylińska-Byczek

13.

Zespół wyrównawczy

65

Środa - l. 2

Agnieszka Furmanek

14.

Koło rozwijające zainteresowania uczniów

17

Wtorek - l. 1

Jolanta Terwicz

15.

Koło techniczno - informatyczne

38

Wtorek - l. 2

Elżbieta Poliwka

16.

Koło j. angielskiego kl. 5a

54

Wtorek - l. 1

Piotr Nosal

17.

Koło j. niemieckiego kl. 5, 6, 8

21

Wtorek - l. 8
Środa -  l. 7

Gabriela Dołęga

18.

Koło - projektowanie 3D

37

Poniedziałek - l.7

Zbigniew Bizoń

19.

Koło rozwijające zainteresowania

65

Poniedziałek - l. 3

Elżbieta Niedźwiedź

20.

Koło j. angielskiego kl. 4D

 

Środa - l.7

Barbara Drechny

21.

Koło j. angielskiego kl. 5D

39

Piątek - l. 6

Agnieszka Głowacka - Piekarz

22.

Koło j. angielskiego kl. 8B

 

Poniedziałek - l. 9

Edyta Olesińska

23.

Szkolne koło Caritas

14

Poniedziałek - l. 8

Alina Konieczny

24.

Zajęcia rozwijające indywidualne uzdolnienia

49

Wtorek - l. 9

Maria Augustyn

25.

Koło teatralne

 

Piątek - l. 4

Anna Bobula

26.

SKS chłopców - piłka nożna

S.G.

Wtorek - l. 0

Czwartek - l. 0

Mariusz Maczuga

27. 

SKS - zajęcia ogólnorozwojowe

S.G.

Czwartek - l. 0

Piątek - l. 0

Sławomir Rak

Adres email IODO
zbigniew.bizon@sp2jaslo.pl
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe