Iława
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie - Klasy pierwsze (6 oddziałów)
Nazwa oddziału

 Klasy pierwsze (6 oddziałów)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Proponowane profile klas - przydział do poszczególnych profili w drugim etapie rekrutacji:

  • politechniczny (matematyka, fizyka, j. angielski)
  • matematyczno-geograficzny (matematyka, geografia, informatyka)
  • prawno-społeczny ( polski, wos, historia)
  • przyrodniczo-matematyczny (biologia, chemia, matematyka)
  • humanistyczno-językowy ( angielski, historia, wos)
  • przyrodniczo-językowy (biologia, chemia, j. angielski