Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 1 w - murarz–tynkarz
Nazwa oddziału

 1 w - murarz–tynkarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Opis

ZAWÓD: MURARZ–TYNKARZ 

Specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie wykonywania: szkiców, pomiarów na podstawie dokumentacji remontowo-budowlanej, prostych elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.