Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie - Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Cukiernik: Kwalifikacje zawodowe: produkcja wyrobów cukierniczych. 
Cukiernik zajmuje się produkowaniem wyrobów cukierniczych, ich dekorowaniem, magazynowaniem i przygotowaniem do dystrybucji.
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Ocenia przydatność surowców i wyrobów cukierniczych, 
2. Miesza surowce zgodnie z recepturami, 
3. Obsługuje i reguluje urządzenia do wytwarzania wyrobów cukierniczych, 
4. Przygotowuje nadzienia, 
5. Dekoruje wyroby cukiernicze, 
6. Prowadzi dokumentację produkcyjną i rozliczenia surowców. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Na stanowisku cukiernik pracodawcy zatrudniają absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, 
2. Możliwe kształcenie w rzemiośle, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
3. W dalszym procesie nauki można uzyskać dyplom technika technologii żywności, 
4. Cukiernik powinien mieć wiedzę na temat wytwarzania produktów spożywczych, wartości odżywczych produktów, metod utrwalania żywności, przechowywania i ich wpływu na jej jakość. Cukiernik powinien znać maszyny, urządzenia i instalacje techniczne przetwórstwa spożywczego oraz umieć czytać rysunki techniczne. Powinien mieć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa żywności i możliwych zagrożeń. 
W tym zawodzie konieczna jest znajomość zasad bhp, ppoż, systemów GHP, GMP i HACCP, 
1. Aby wykonywać zawód cukiernika, niezbędna jest znajomość surowców i produktów cukierniczych, procesów przetwarzania i oceny jakości, zasad magazynowania, dokumentowania i przygotowania do obrotu produktów cukierniczych. Na tym stanowisku niezbędna jest też umiejętność doboru i obsługi maszyn do produkcji i dekoracji określanych wyrobów cukierniczych, 
2. Do wykonywania zawodu cukiernika konieczny jest sprawny zmysł smaku, dotyku i wzroku, dobrze rozwinięty zmysł estetyczny oraz zdolności artystyczne. Istotne są dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne, jako że praca ma charakter zespołowy, 
3. Cukiernik powinien cechować się odpowiedzialnością, dokładnością, wyobraźnią i zdolnością twórczego myślenia, a także sprawnością fizyczną i dobrym stanem zdrowia. 
Środowisko i charakter pracy: 
Cukiernik pracuje w zespole, w pomieszczeniach zamkniętych o podwyższonej temperaturze. Do pracy wykorzystuje narzędzia i urządzenia. Ten zawód wymaga dobrej kondycji fizycznej- cukiernik pracuje na stojąco i w ruchu. Jego czas pracy jest normowany, zmianowy i obejmuje również godziny nocne. Wykonywanie tych czynności wymaga noszenia odzieży ochronnej. Praca może wymagać aktualizowania wiedzy technicznej, dotyczącej procesów produkcyjnych oraz standardów oceny jakości.

Fryzjer: Kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 
Fryzjer wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów itp. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Ocenia gatunek i stan włosów. 
2. Myje głowę przy użyciu szamponów i środków pielęgnacyjnych. 
3. Strzyże włosy na sucho lub mokro. 
4. Modeluje fryzury. 
5. Wykonuje uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich. 
6. Wykonuje trwałą ondulację różnymi technikami. 
7. Farbuje lub rozjaśnia włosy. 
8. Przeprowadza zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze włosów i skóry głowy. 
9. Goli zarost twarzy i głowy. 
10. Strzyże brody i wąsy, dobiera kształt zarostu, modeluje. 
11. Ostrzy, czyści i odkaża narzędzia i przybory, konserwuje używany sprzęt oraz usuwa drobne usterki. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie fryzjera może wykonywać osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, 
2. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego, 
3. Wykonywanie zawodu fryzjera wymaga sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
4. Fryzjer powinien być odpowiedzialny, samodzielny, rzetelny i sumienny oraz odporny na działanie pod presją czasu. Osoba wykonująca zawód fryzjera powinna również charakteryzować się wysoką kulturą osobistą ze względu na ciągły kontakt z ludźmi. Na tym stanowisku są preferowane osoby asertywne, elastyczne i otwarte na zmiany, 
5. Fryzjer powinien mieć wiedzę o rodzajach włosów oraz ich właściwościach, budowie i fizjologii włosów, rodzajach uszkodzeń włosów, budowie i funkcji skóry, zmianach chorobowych na skórze głowy, preparatach i sprzęcie stosowanych do zabiegów fryzjerskich, 
6. Aby wykonywać zawód fryzjera, należy mieć doświadczenie w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych włosów, strzyżeniu włosów i wykonywaniu stylizacji fryzur. 
Środowisko i charakter pracy: 
Fryzjer pracuje z ludźmi, najczęściej w stałych porach, ok. 8 godzin dziennie. Może się zdarzyć, że jego czas pracy jest nienormowany (fryzjer teatralny, filmowy, telewizyjny). Fryzjer pracuje na stojąco, w niewygodnej pozycji ciała, w pomieszczeniach zamkniętych. Jest narażony na ciągły kontakt ze środkami kosmetycznymi (chemicznymi). 

Fotograf: Kwalifikacje zawodowe: Rejestracja i obróbka obrazu. 
Fotograf zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem oraz obróbką. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Organizuje swoje stanowisko pracy. 
2. Planuje swoje działania, dobiera odpowiednie rekwizyty oraz materiały fotograficzne i sprzęt. 
3. Rejestruje obraz, wykonując fotografie. 
4. Zajmuje się obróbką chemiczną bądź cyfrową materiałów fotograficznych. 
5. Tworzy odbitki i kopie z własnych materiałów oraz z materiałów dostarczonych przez klientów. 
6. Wykonuje różnego rodzaju obróbkę zdjęć (np. odświeżanie starych fotografii, retusz, zmianę kolorów, dodawanie lub usuwanie elementów). 
7. Archiwizuje materiały fotograficzne. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie fotografa może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę zawodową bądź zawodowy kurs kwalifikacyjny. 
2. Fotograf powinien mieć podstawową wiedzę o warsztacie pracy, zasadach i technikach fotograficznych, wykonywaniu różnych typów fotografii (np. fotografii portretowej, reklamowej, krajobrazowej, fotoreportażowej itp.). Powinien też mieć podstawy wiedzy w zakresie historii sztuki czy historii fotografii, umieć obsługiwać sprzęt i maszyny fotograficzne, komputer oraz specjalistyczne programy do obróbki zdjęć. 
3. Fotograf powinien umieć zorganizować swój warsztat pracy, dobrać rekwizyty i materiały oraz sprzęt. 
4. Powinien też wiedzieć, jakie metody i techniki fotograficzne dobrać do danej sytuacji w celu realizacji zlecenia (zadania). Osoba pracująca na tym stawisku powinna umieć przekonywać, negocjować i współpracować z innymi. 
5. Fotograf powinien łatwo nawiązywać kontakt, cechować się wrażliwością artystyczną, dokładnością i cierpliwością. Na tym stanowisku ważny jest dobry wzrok, umiejętność rozróżniania barw i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Fotograf powinien być dokładny, spostrzegawczy i skoncentrowany na danej czynności oraz jednocześnie mieć podzielną uwagę. Powinien być osobą otwartą, pomocną. 
Środowisko i charakter pracy: 
Fotograf może pracować w różnych warunkach atmosferycznych i w różnych miejscach -w pomieszczeniach (np. w zakładzie fotograficznym, prywatnym mieszkaniu, kościele) lub na otwartej przestrzeni (np. na ulicy, w lesie, na łące), a także w nietypowych miejscach i sytuacjach (np. w wodzie, w powietrzu, pod ziemią). Fotograf zwykle pracuje indywidualnie, rzadziej w zespole. Praca wymaga kontaktów z ludźmi. Godziny pracy na tym stanowisku zazwyczaj nie są stałe, z wyjątkiem pracy w punkcie fotograficznym bądź zakładzie, fotograf może pracować także w dni ustawowo wolne. Osoba pracująca w tym zawodzie jest narażona na działanie szkodliwych substancji chemicznych (odczynników) oraz promieniowania elektromagnetycznego. 

Krawiec: Kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie usług krawieckich. 
Krawiec wykonuje, konstruuje i szyje odzież damską, męską i dziecięcą z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Dobiera materiały odzieżowe i dodatki krawieckie oraz rozpoznaje ich właściwości konfekcyjne. 
2. Zdejmuje wymiary z sylwetki lub odczytuje je z tabel pomiarów antropometrycznych. 
3. Wykonuje formy oraz szablony elementów odzieży i projektuje ich układ na materiale odzieżowym. 
4. Oblicza zużycie materiałów podstawowych i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu. 
5. Wykrawa elementy odzieży z materiałów podstawowych, watoliny lub wkładów ocieplających, podszewek. 
6. Formuje termicznie wybrane elementy odzieży i podkleja wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi. 
7. Łączy podstawowe elementy odzieży i wykonuje przymiarki na manekinie lub na sylwetce. 
8. Przygotowuje i eksploatuje maszyny szwalnicze. 
9. Prasuje elementy i gotową odzież. 
10. Przerabia i naprawia wyroby odzieżowe. 
11. Ustala koszty wykonania odzieży. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie krawca może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. W ramach dalszego rozwoju można uzupełnić wykształcenie ogólne do poziomu średniego w zawodzie technik technologii odzieży. 
2. Wykonywanie zawodu krawca wymaga umiejętności oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Na tym stanowisku są konieczne zdolności techniczne i manualne, dobry wzrok i umiejętność rozróżniania barw. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi i kreatywność. Przydatna jest umiejętność obsługi klienta na poziomie podstawowym. 
3. Krawiec powinien mieć wiedzę o surowcach włókienniczych oraz ich właściwościach, rodzajach wyrobów włókienniczych, materiałach odzieżowych, zasadach wykonywania pomiarów krawieckich, rodzajach ściegów maszynowych i ich zastosowaniu, metodach konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych oraz rodzajach maszyn odzieżowych. Powinien umieć wykonywać ściegi ręczne, rysunki modelowe wyrobów odzieżowych, korzystać z projektów wyrobów odzieżowych, wykonywać rysunki techniczne wyrobów odzieżowych. 
4. Aby wykonywać zawód krawca, trzeba mieć doświadczenie w konstruowaniu i modelowaniu wyrobów odzieżowych, dobieraniu materiałów i dodatków do wyrobu odzieżowego, obsłudze maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów odzieżowych, przeróbkach i naprawie wyrobów odzieżowych. 
Środowisko i charakter pracy: 
Miejscem pracy krawca są prywatne warsztaty, punkty usługowe, wzorcownie modelowe i zakłady produkcyjne. Krawiec pracuje zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, wykonując zróżnicowane czynności. Odpowiada finansowo za powierzone narzędzia i materiały. Krawiec pracuje ok. 8 godzin dziennie, zazwyczaj w stałych godzinach, prowadząc własną działalność, sam ustala godziny pracy. Zadania wykonuje w dobrze oświetlonych pomieszczeniach zamkniętych, często w dużych halach, w otoczeniu maszyn.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych: Kwalifikacje zawodowe: Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, włókowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Przygotowuje ciągniki, maszyny rolnicze i kombajny do pracy. 
2. Wykonuje orki pługami wieloskibowymi, bronuje gleby bronami zwykłymi lub talerzowymi itp. 
3. Zasila glebę nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami za pomocą rozpylaczy i opryskiwaczy. 
4. Zasiewa nasiona zbóż za pomocą siewników wielorzędowych, sadzi za pomocą specjalnych kombajnów. 
5. Odchwaszcza uprawy. 
6. Ustala przyczyny powstawania usterek maszyn rolniczych i kombajnów. 
7. Dokonuje drobnych napraw i usuwa awarie w warunkach polowych. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauki w rzemiośle. 
2. W ramach rozwoju zawodowego można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego. 
3. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien mieć zdolność samodzielnego podejmowania decyzji, być spostrzegawczy i odporny na stres. W tym zawodzie bardzo ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi, gdyż osoba go wykonująca często musi obserwować jednocześnie wiele parametrów pracy urządzeń i współpracujących z nimi środków technicznych. Ze względu na specyfikę zawodu od mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych wymaga się także uzdolnień technicznych. Pracy w tym zawodzie towarzyszy wysiłek fizyczny i długotrwała, wymuszona pozycja ciała, a także stres. 
4. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien mieć wiedzę o częściach maszyn i urządzeń, rodzajach połączeń, materiałach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środkach transportu wewnętrznego, sposobach transportu i składowania materiałów, rodzajach korozji oraz sposobach ochrony przed korozją, technikach i metodach wytwarzania części maszyn i urządzeń, maszynach i narzędziach do obróbki ręcznej i maszynowej, przyrządach pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej. Powinien także umieć sporządzać szkice części maszyn, rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych, wykonywać pomiary warsztatowe, posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. W tym zawodzie konieczna jest umiejętność wykonywania czynności kontrolno obsługowych pojazdów. Potrzebne jest prawo jazdy kategorii B. 
5. Aby wykonywać zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych, trzeba mieć doświadczenie w użytkowaniu, ocenie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz prowadzeniu samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych. 
Środowisko i charakter pracy: 
Praca mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych ma charakter indywidualny, chociaż mogą się zdarzyć zadania wymagające umiejętności pracy w zespole. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych odpowiada zarówno za stan techniczny obsługiwanego sprzętu, jak i za jakość wykonanych prac. Często musi sam podejmować decyzje. Miejscem pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych są pola, łąki, sady, lasy, a także pomieszczenia zamknięte – warsztaty. W pracy mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia. Są to: drgania mechaniczne i hałas, przebywanie w atmosferze zanieczyszczonej kurzem i spalinami oraz zmienne warunki atmosferyczne. Podczas wykonywania prac związanych z chemiczną ochroną roślin pracownik jest narażony na bezpośredni kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi. Praca może przebiegać w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. 
W zależności od pory roku, dzienny czas pracy może być dłuższy lub krótszy. Wykonywanym zadaniom towarzyszy wysiłek fizyczny i długotrwała, wymuszona pozycja ciała, a także stres.

Murarz-tynkarz: Kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 
Murarz-tynkarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie. Wykonuje także tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw za pomocą ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Przygotowuje zaprawy murarskie. 
2. Wykonuje z różnych materiałów mury pełne lub z otworami okiennymi i drzwiowymi, kanałami dymowymi i wentylacyjnymi, o różnej grubości. 3. Wykonuje łuki i sklepienia, mury zbrojone, nadproża płaskie i stropy Kleina, gzymsy, attyki, kominy itd. 
4. Osadza stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej. 
5. Montuje i demontuje rusztowania do robót murarskich. 
6. Wykonuje remonty i rozbiórki konstrukcji murowych. 
7. Przygotowuje różne podłoża pod wykonanie tynku. 
8. Przygotowuje zaprawy tynkarskie. 
9. Osadza w tynku narożniki ścienne i kratki wentylacyjne. 
10. Naprawia istniejące tynki. 
11. Ocenia przydatność materiałów do wykonania robót murarskich. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie murarza-tynkarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz w dalszym procesie kształcenia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego. 
2. Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się dobrej kondycji fizycznej, wytrzymałości na długotrwały wysiłek, dokładności i samokontroli oraz wyobraźni przestrzennej. Powinna ona mieć umiarkowanie rozwinięte zdolności komunikacyjne ze względu na pracę w większym zespole. 3. Murarz-tynkarz powinien mieć wiedzę na temat: rodzajów i elementów obiektów budowlanych, elementów instalacji budowlanych, materiałów budowlanych i ich zastosowania. Powinien znać zasady sporządzania rysunków budowlanych i ich przestrzegać oraz umieć wykonywać szkice robocze, a także rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie. Bardzo istotna jest także umiejętność rozpoznawania elementów zagospodarowania terenów budów. 
4. Aby wykonywać zawód murarz-tynkarz, powinno się mieć podstawowe umiejętności wykonywania: zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, murowanych konstrukcji budowlanych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych, napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Niezbędna jest także umiejętność czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków i szkiców. Przydatna może być umiejętność obsługi maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy oraz podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośników taśmowych, pomp do zapraw, wyciągów budowlanych) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarek i betoniarek). 
Środowisko i charakter pracy: 
Murarz-tynkarz pracuje najczęściej w zespole. Wykonuje monotonne czynności, musi mieć gotowość do pracy w dużym tempie. Pracuje zarówno na powietrzu, jak i wewnątrz budowanych lub remontowanych budynków. Może być narażony na zmienne warunki atmosferyczne, a większość pracy wykonuje na wysokości. Praca ta wiąże się z częstymi wyjazdami poza miejsce zamieszkania. Liczba zleceń zwiększa się w okresie letnim. 

Operator obrabiarek skrawających: Kwalifikacje zawodowe: Użytkowanie obrabiarek skrawających. 
Operator obrabiarek skrawających wykonuje obróbki na obrabiarkach skrawających oraz nadzoruje proces wytwarzania produktów na tokarkach lub frezarkach sterowanych numerycznie. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek skrawających. 
2. Mocuje obrabiane przedmioty. 
3. Uruchamia, realizuje obróbkę i zatrzymuje obrabiarki skrawające. 
4. Wykrywa nieprawidłowości w pracy obrabiarek. 
5. Obsługuje przyrządy i narzędzia pomiarowe do sprawdzania jakości wykonanej obróbki. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie operatora obrabiarek skrawających może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. W toku dalszego kształcenia można uzupełnić wykształcenie ogólne do średniego, uzyskując tytuł technika mechanika. 
2. Wykonywanie zawodu operatora obrabiarek skrawających wymaga uzdolnień technicznych i manualnych. Operatora powinna cechować odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz umiejętność koncentracji. Ponadto jest wymagany dobry wzrok (dopuszcza się korygowanie wad okularami) oraz dobra kondycja fizyczna. 
3. Operator obrabiarek skrawających powinien mieć wiedzę na temat: części maszyn i urządzeń, rodzajów połączeń, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środków transportu wewnętrznego, sposobów transportu i składowania materiałów, rodzajów korozji oraz sposobów ochrony przed korozją, technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń, a także na temat maszyn i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej, przyrządów pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej. Powinien umieć sporządzać szkice części maszyn, rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych, wykonywać pomiary warsztatowe, posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
4. Aby wykonywać zawód operatora obrabiarek skrawających, należy mieć doświadczenie w przygotowywaniu obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywaniu obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających oraz na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. 
5. Konieczne są umiejętności wykonywania obliczeń dotyczących obróbki maszynowej skrawaniem i rozróżniania układów sterowania obrabiarek. 
Środowisko i charakter pracy: 
Stanowiskiem pracy operatora obrabiarek skrawających jest pojedyncza obrabiarka (tokarka, frezarka lub centrum obróbcze) lub zespół obrabiarek, umiejscowionych w halach produkcyjnych . Operator obrabiarek skrawających pracuje wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, ogrzewanych, dobrze oświetlonych i wentylowanych. Na stanowisku pracy występują zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, m.in. hałasem, kontaktem z substancjami chemicznymi, podnoszeniem znacznych ciężarów, pracą w pozycji wymuszonej. Jest to praca w miarę zróżnicowana, wykonywana w systemie zmianowym, 8 godzin dziennie, ewentualnie też w nadgodzinach.

Sprzedawca: Kwalifikacje zawodowe: Prowadzenie sprzedaży. 
Sprzedawca zajmuje się obsługą klienta, sprzedażą produktów i usług. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Organizuje sprzedaż. 
2. Przygotowuje produkty do sprzedaży. 
3. Bierze udział w przygotowywaniu ofert sprzedaży. 
4. Organizuje zaopatrzenie. 
5. Przyjmuje dostawy towarów. 
6. Prowadzi sprzedaż towarów lub usług. 
7. Obsługuje klienta. 
8. Inkasuje należności. 
9. Sporządza faktury. 
10. Udziela informacji na temat produktów i warunków sprzedaży. 
11. Realizuje zamówienia sprzedażowe. 
12. Dba o estetykę miejsca pracy. 
13. Zabezpiecza miejsce pracy przed kradzieżą. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. W zawodzie sprzedawcy pracodawcy zatrudniają absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Istnieje możliwość kontynuowania edukacji w zawodzie technik handlowiec lub technik księgarstwa, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
2. Sprzedawca powinien wykazywać się znajomością towaroznawstwa, klasyfikowania towarów, zasad magazynowania i transportu towarów. Od sprzedawcy wymagana jest wiedza w zakresie procedur reklamacyjnych, praw konsumenta, marketingu, zasad sporządzania dokumentów. 
3. W zawodzie sprzedawcy konieczna jest wiedza i umiejętności dotyczące dokumentowania dostaw, przygotowywania towarów do sprzedaży. Istotna jest znajomość norm towarowych i norm jakościowych, metod prezentacji towarów, ich rozmieszczania i magazynowania, a także umiejętność zabezpieczania towarów przed zniszczeniem czy kradzieżą. Niezbędna w tym zawodzie jest umiejętność przeprowadzania inwentaryzacji, obsługi urządzeń technicznych na stanowiskach pracy, znajomość i umiejętność stosowania technik sprzedaży, prezentacji asortymentu klientom. 
4. Od sprzedawcy są wymagane dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista, życzliwość, umiejętność odnajdywania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Ważna w tym zawodzie jest umiejętność szybkiego zapamiętywania. 
Środowisko i charakter pracy: 
Praca w zawodzie sprzedawcy odbywa się w unormowanym czasie, także w systemie zmianowym i w dni ustawowo wolne. Sprzedawca wykonuje czynności zawodowe w pozycji stojącej, w przypadku obsługi klientów, ale także w pozycji siedzącej – w razie prac administracyjnych. Praca odbywa się w stałych warunkach, najczęściej w pomieszczeniach. Praca może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Tapicer: Kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie wyrobów tapicerowanych. 
Tapicer tapiceruje meble oraz naprawia je i wykonuje renowację. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli na podłożach twardych i miękkich. 
2. Wykonuje tapicerowane części wyposażenia środków transportowych i sprzętu sportowego. 
3. Wykonuje według projektu prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych. 
4. Wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji. 
5. Zakłada szkielety i urządzenia podtrzymujące draperie, zasłony, kotary, firanki itp. 
6. Wykańcza wyroby tapicerskie pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie tapicera może wykonywać osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową. 
2. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle. 
3. W zawodzie tapicera ważna jest sprawność manualna i rozróżnianie barw. Wymagają tego czynności, takie jak dobór tkanin, krojenie, szycie i inne. Zdolność do pracy w warunkach monotonnych jest przydatna tapicerowi pracującemu w dużych zakładach, gdzie występuje powtarzalność czynności. 
4. Elastyczność i otwartość na zmiany oraz samodzielność jest ważna w pracy w małych zakładach rzemieślniczych, gdzie wykonywane czynności często się zmieniają. 
5. Tapicer powinien mieć wiedzę na temat gatunków drewna, materiałów drzewnych i tworzyw drzewnych i ich właściwości, wad drewna i przyczyn ich powstawania, rodzajów uszkodzeń materiałów. W tym zawodzie konieczna jest umiejętność sporządzania szkiców i rysunków technicznych, posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń. 
6. Aby wykonywać zawód tapicera, należy mieć doświadczenie w wykonywaniu wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich oraz wykonywaniu napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych. Przydatne są umiejętności czytania rysunków roboczych i sporządzania odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich, oceny jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie oraz używania narzędzi ręcznych stolarskich i ślusarskich. 
Środowisko i charakter pracy: 
Miejscem pracy tapicera meblowego jest hala produkcyjna w dużych zakładach produkujących meble lub pracownia zakładów rzemieślniczych. Tapicer meblowy może też prowadzić własną firmę. Zagrożenia występujące podczas wykonywania pracy w zawodzie tapicera są związane przede wszystkim z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów, długotrwałą pracą w pozycji stojącej lub pracą w pozycjach wymuszonych, przebywaniem w zanieczyszczonym pyłami powietrzu, kontaktem z substancjami łatwopalnymi (klejami, piankami). Praca tapicera ma przeważnie charakter indywidualny, a wykonywane czynności mogą być rutynowe. W dużych zakładach tapicer pracuje zazwyczaj w systemie jednozmianowym, ok. 8 godzin dziennie, chociaż czas pracy może się wydłużać. 

Stolarz: Kwalifikacje zawodowe: Wytwarzanie wyrobów stolarskich. 
Stolarz wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Wykonuje trasowanie i ręczną obróbkę: przerzynanie, struganie dłutowanie, wiercenie klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie. 
2. Przygotowuje do pracy i obsługuje podstawowe obrabiarki drewna: piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne. 
3. Wykonuje płyty metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej. 
4. Montuje meble oraz stolarkę budowlaną i wykańcza ich powierzchnię. 
5. Okuwa wyroby stolarskie różnego typu okuciami. 
6. Wykonuje elementy i przedmioty o charakterze galanterii. 
7. Naprawia i odświeża meble i wyroby stolarki budowlanej. 
8. Wykonuje meble wzorcowe, kopie mebli stylowych oraz współczesne meble artystyczne. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie stolarza może wykonywać osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego. 
2. W zawodzie stolarza szczególnie ważne są spostrzegawczość i dokładność, a także zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Ze względu na specyfikę zawodu od stolarza wymaga się także uzdolnień technicznych, a mile widziane są zdolności artystyczne. W wykonywanej pracy są przydatne umiejętności twórczego myślenia i wyobraźnia przestrzenna. 
3. Stolarz powinien mieć wiedzę na temat gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych i ich właściwości, wad drewna i przyczyn ich powstawania, rodzajów uszkodzeń materiałów. Konieczna jest umiejętność sporządzania szkiców i rysunków technicznych, posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń. 
4. Aby wykonywać zawód stolarza, trzeba mieć doświadczenie w wykonywaniu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, obsłudze oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, wykonywaniu napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich, szacunku brakarskim gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Przydatna może też być znajomość dawnych i współczesnych technologii, zdobnictwa, materiałów, przy użyciu narzędzi i maszyn do obróbki drewna. 
Środowisko i charakter pracy: 
Miejscem pracy stolarza mogą być hale produkcyjne w dużych zakładach meblowych lub warsztaty stolarskie w zakładach rzemieślniczych. Mogą tam występować zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, np. hałasem, zapyleniem i bezpośrednim kontaktem z materiałami chemicznymi. Praca stolarza ma przeważnie charakter indywidualny, a wykonywane czynności są często rutynowe. Stolarz pracuje zazwyczaj w systemie jednozmianowym, ok. 8 godzin dziennie, chociaż czas pracy może się niekiedy wydłużać.