Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie - Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Kwalifikacje zawodowe: Sporządzanie potraw i napojów.

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.
Pobiera surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych.
Główne zadania i wykonywane czynności:
1. Zabezpiecza przed zepsuciem surowce, półprodukty i gotowe wyroby.
2. Wykonuje obróbkę wstępną produktów (ręczną, mechaniczną, termiczną).
3. Wykonuje gastronomiczny rozbiór mięsa.
4. Wykonuje różnymi technikami i metodami – zgodnie z normami surowcowymi – różne asortymenty potraw.
5. Wykańcza, porcjuje, dekoruje i wydaje wyroby kulinarne.
6. Sporządza potrawy dla różnych diet.
7. Przygotowuje potrawy, napoje i desery podczas przyjęć okolicznościowych.
Kompetencje i kwalifikacje:
1. Pracę w zawodzie kucharza może wykonywać osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową.
2. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.
3. W zawodzie kucharza szczególnie ważna jest skrupulatność, dokładność, a także zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Ze względu na specyfikę zawodu od kucharza wymaga się także wrażliwości estetycznej i smakowej. Kucharz musi być osobą odpowiedzialną, gdyż od niego zależy zdrowie osób spożywających jego potrawy. Musi być wytrzymały na duży i długotrwały wysiłek fizyczny, a także wykazywać się dbałością o czystość na stanowisku pracy. W tym zawodzie jest też przydatna odporność na stres związany z kontaktem z klientami.
4. Kucharz powinien mieć wiedzę o surowcach, dodatkach do żywności i materiałach pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej, zasadach racjonalnego wykorzystania surowców, zasadach gospodarki odpadami, zasadach racjonalnego żywienia, instalacjach technicznych w zakładach gastronomicznych. Powinien także umieć posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej, rozróżniać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej.
5. Aby wykonywać zawód kucharza, trzeba mieć doświadczenie w sporządzaniu potraw, przechowywaniu żywności, wykonywaniu czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Konieczna jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. Środowisko i charakter pracy: Kucharz najczęściej pracuje w zespole. Jego zadania są rutynowe. Pracuje w systemie zmianowym, ok. 8-9 godzin dziennie, w przypadku większych zleceń może się zdarzyć, że dłużej. Pracuje także w dni ustawowo wolne. Praca ta wiąże się z długim przebywaniem w pozycji stojącej, w zamkniętych pomieszczeniach o dużej temperaturze, wilgotności i hałasie, a także przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w Pracowni Gastronomicznej.