Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie - Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Elektryk to bardzo ciekawy i odpowiedzialny zawód, bez którego nie można wyobrazić sobie życia w dobie wielkiego rozwoju technicznego z jakim mamy obecnie do czynienia. We wszystkich dziedzinach życia spotykamy urządzenia elektryczne o różnym stopniu zaawansowania, do których budowy, montażu i obsługi niezbędny jest wykwalifikowany elektryk. Uzyskując zawód elektryka otwieramy przed sobą szerokie horyzonty zatrudnienia w przedsiębiorstwach, jak również możliwość prowadzenie własnej działalności, gwarantujące ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. 

Uzyskanie tytułu elektryka związane jest z koniecznością zdania następujących kwalifikacji zawodowych: 
1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07) 
– egzamin w czerwcu w klasie II. 
2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08) 
– egzamin w czerwcu w klasie III. 
Obecny system kształcenia umożliwia uzyskanie elektrykom w dość prosty sposób tytułu technika elektryka (wystarczy zdać dodatkową kwalifikację Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych nr E.24). 
Kwalifikacja E.07 jest konieczna do uzyskania pokrewnego zawodu jakim jest elektromechanik, stąd zdobyte wykształcenie daje możliwość łatwiejszego przebranżowienia się w późniejszych etapach życia podyktowanego zmianami na rynku pracy. 
Nasza szkoła daje możliwości uzyskania zawodu elektryka, który wyróżnia się umiejętnościami realizacji następujących zadań: 
1. kontrola, naprawa oraz konserwacja maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych, 
2. montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
3. instalacja i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych, 
4. wykonywanie pomiarów i prób po montażu instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 
5. ocena stanu technicznego instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych. 
Działające przy szkole Koło Stowarzyszenia Elektryków Polski SEPumożliwia uzyskanie u prawnień SEP, które są „biletem wstępu” do lepszej pracy zawodowej. 
Kształcenie w naszej szkole realizowane jest w profesjonalnie wyposażonych pracowniach pod okiem doświadczonych nauczycieli, co czyni zajęcia atrakcyjnym.


Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych.