Iława
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego - inżynieryjny
Nazwa oddziału

 inżynieryjny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Profil inżynieryjny adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Nauka w tym profilu sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. 

Uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” oraz fizycznym „Lwiątko”. 
Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechanika, budownictwo, ekonomia, matematyka, informatyka, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka teoretyczna, aeronautyka i kosmonautyka, fizyka jądrowa.