Iława
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

Profil biologiczno – chemiczny jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. 

Uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności i innych. 
Absolwent klasy biologiczno – chemicznej będzie miał prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia.