Iława
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego - matematyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 matematyczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis