Iława
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego - humanistyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Profil ten jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.

Uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej oraz wielu innych olimpiadach i konkursach. 
Absolwent klasy humanistycznej ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.