Iława
Technikum
Technikum w Lubawie - Technikum Elektryczne
Nazwa oddziału

 Technikum Elektryczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik Elektryk to bardzo ciekawy i odpowiedzialny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach np. Zakładach Energetycznych (również na stanowiskach kierowniczych) oraz możliwość prowadzenia własnej działalności, co może wiązać się z atrakcyjnymi zarobkami. Ukończenie Technikum Elektrycznego (wymagane zdanie egzaminu maturalnego) daje możliwości dalszego kształcenia się na uczelniach wyższych na kierunkach technicznych, co gwarantuje uzyskiwanie doświadczenia zawodowego docenianego nie tylko w naszym kraju ale i poza granicami. 
Uzyskanie tytułu technika elektryka związane jest z koniecznością zdania następujących kwalifikacji zawodowych: 
1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07) 
– egzamin w czerwcu w klasie II. 
2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08) 
– egzamin w czerwcu w klasie III. 
3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24) 
– egzamin w styczniu w klasie IV. 
Nasza szkoła daje możliwości uzyskania tytułu technika elektryka, który wyróżnia się umiejętnościami realizacji następujących zadań: 
1. kontrola, naprawa oraz konserwacja maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych, 
2. montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
3. instalacja i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych, 
4. wykonywanie pomiarów i prób po montażu instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 
5. ocena stanu technicznego instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, 
6. dobór maszyn i urządzeń do konkretnych zadań, 
7. dobór zabezpieczeń instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, 
8. lokalizacja uszkodzeń w instalacjach, urządzeniach i maszynach elektrycznych, 
9. projektowanie instalacji elektrycznych. 
Działające przy szkole Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP umożliwia uzyskanie uprawnień SEP, które są „biletem wstępu” do lepszej pracy zawodowej. 
Kształcenie w naszej szkole realizowane jest w profesjonalnie wyposażonych pracowniach pod okiem doświadczonych nauczycieli, co czyni zajęcia atrakcyjnymi.