Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - 1B wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1B wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym.
Pozostałe z
awody, w których kształcimy w naszej szkole:
Mechanik pojazdów samochodowych, Ślusarz, Kucharz, Sprzedawca, Piekarz, Cukiernik, Stolarz, Fotograf, Elektryk, Blacharz samochodowy, Elektromechanik, Fryzjer, Krawiec, Monter elektronik, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Murarz, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Elektryk, Mechanik precyzyjny, Tapicer, i inne.

Wykaz pracodawców jest dostępny na stronie szkoły                                         www.zs-ilawa.pl w zakładce: PRAKTYKI.

W pozostałych zawodach w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywają się podczas miesięcznych kursów zawodowych w każdym roku nauki.

Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakładach pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo usługowych.W okresie całego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.

Uczniowie posiadają status pracownika młodocianego, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą u którego dobywa praktyczną naukę zawodu.