Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu - Branżowa Szkoła I Stopnia Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I Stopnia Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Wielozawodowa -

Kształcenie ogólne ( matematyka, język polski itd.) odbywa się w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Przedmioty zawodowe zgodne z programem nauczania dla zawodu będą realizowane w ramach wyjazdowych kursów I, II i III stopnia w każdej klasie . Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie u pracodawców, co zwiększy absolwentom szanse na zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie. Umowę z pracodawcą podpisują rodzice/prawni opiekunowie na okres 36 miesięcy.Za pracę otrzymywać będziesz co miesiąc wynagrodzenie nie mniejsze niż 241 zł w klasie I, 290 zł w klasie II, 338zł w klasie III.

W każdej klasie ustalone są dni tygodnia, w których przebywasz w szkole i u pracodawcy.
Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem, po zdaniu którego uzyskujesz tytuł zawodowy pracownika wykwalifikowanego w danym zawodzie.