Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu - Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Opis

Kucharz Nauka w tym zawodzie obejmuje przedmioty ogólne i zawodowe. Na przedmiotach zawodowych uczeń zdobędzie wiedzę technologiczną oraz umiejętności sporządzania i dekorowania potraw i napojów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów oraz przechowywania żywności. Pozna zasady obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Program przewiduje również kształcenie w zakresie niezbędnej wiedzy ekonomicznej potrzebnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, finansowej, podatkowej i marketingowej. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w szkolnych pracowniach gastronomicznych, w których przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kucharz.
Kucharz jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. W zakres jego prac wchodzi planowanie, opracowywanie receptur i przygotowywanie potraw, deserów, ciast.
Kucharz właściwie dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną surowców. Do jego obowiązków należy także obsługa urządzeń wykorzystywanych w kuchni. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, odpowiedniego łączenia składników, właściwego stosowania produktów spożywczych, sposobów podawania potraw, deserów, napojów i dodatków. Jest to zawód, który wymaga od osób, które go wykonują, talentu kulinarnego i pasji, bowiem tylko one gwarantują sukces w zawodzie.
Zdobędziesz taką kwalifikacje, jak:
K1 – Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02), a po zdanym egzaminie zawód KUCHARZ.