Iława
Technikum
Technikum w Suszu - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Uczeń potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym to język polski. Zawód należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.
Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:
K1 – Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02)
K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12),
po zdanych egzaminach z obu kwalifikacji zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię gastronomiczną, w której odbywają się zajęcia praktyczne.
Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych będziesz uczyć się w doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych i obsługi konsumenta; dowiesz się, jak należy się zdrowo odżywiać i jak ocenia się jakość żywności, poznasz zasady przechowywania żywności, dowiesz się jak przyrządzić potrawę i jak ją odpowiednio podać, będziesz umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw, dowiesz się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji, poznasz zasady obsługi klienta oraz organizacji przyjęć, czy imprez okolicznościowych, poznasz zasady i warunki zarządzania produkcją gastronomiczną, nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej, odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zawód ten daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Pierwszym doświadczeniem na rynku pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III i klasie IV (po cztery tygodnie w każdej klasie).
Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

KONTYNUACJA NAUKI
Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka , dietetyka oraz innych kierunkach pokrewnych.