Iława
Technikum
Technikum w Suszu - Technikum Informatyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Informatyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik informatyk - Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.
Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.
Zawód ten daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Pierwszym doświadczeniem na rynku pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III i klasie IV( po cztery tygodnie w każdej klasie).
Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:
K1 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (INF.02)
K2 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03). Po zdaniu obu kwalifikacji otrzymujesz dyplom potwierdzający zawód TECHNIK INFORMATYK.