Iława
Technikum
Technikum w Suszu - Technikum Logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie
z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę
z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej
i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru
i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają
za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak
i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw,
zarówno produkcyjnych i usługowych. Zawód ten daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Pierwszym doświadczeniem na rynku pracy są praktyki zawodowe u pracodawcy w klasie III i klasie IV. Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym to język angielski.

Zdobędziesz dwie kwalifikacje:
K1 - Obsługa magazynów(SPL.01)
K2 - Organizacja transportu (SPL.04), a po zdanych egzaminach z obu kwalifikacji zawód TECHNIK LOGISTYK.