Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - 1A ślusarz
Nazwa oddziału

 1A ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym.
W szkole i na warsztatach szkolnych kształcimy w zawodzie ślusarz.

Absolwent tego kierunku potrafi:
- wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
- wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;                  - naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;
- wykonać i naprawiać ozdobną galanterię metalową (ślusarstwo artystyczne).
Uczeń kształcący się w zawodzie ślusarz, zdaje tylko jeden egzamin, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, że cokolwiek by się nie stało, zawsze sobie poradzisz i znajdziesz nową pracę bez problemu,to wybierz ten zawód!