Iława
Technikum
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

NAUCZYSZ SIĘ
- fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowe;j

- organizować pracę w zakładzie hotelarskim;

- organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta;

- organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprez;
- organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
- wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych;        - współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
- prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy;