Iława
Technikum
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - Technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 Technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

Opis

Podstawowym zadaniem przemysłu spożywczego i całej gospodarki żywnościowej jest prawidłowe i racjonalne wyżywienie ludności. Jest to rynek perspektywiczny, jeśli potrzebujesz stabilnej pracy, pomyśl o zawodzie technologa żywności. Jako technolog żywności możesz czuwać nad procesem przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych w gotowe produkty spożywcze i dbać o wysoką jakość produkowanej żywności. Ponadto zadaniem przemysłu spożywczego jest dostarczenie produktów zarówno o wysokiej wartości odżywczej, jak i dietetycznej oraz przygotowanych do spożycia tak, aby nie wymagały dużego nakładu pracy.

NAUCZYSZ SIĘ

- przygotowywać surowce, dodatki do żywności i materiałów pomocniczych;
- prowadzić procesy produkcji wyrobów spożywczych;
- magazynować wyroby gotowe i przygotowane ich do wysyłki;
- magazynować surowce piekarskie, cukiernicze;
- wytwarzać wyroby piekarskie i cukiernicze;
- dekorować wyroby cukiernicze i przygotować je do dystrybucji;                                     -  rozpoznawać elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych;
- dobierać metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych;
- stosować receptury oraz przestrzegać norm obowiązujących w produkcji przetworów    mięsnych i tłuszczowych;
- dobierać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
- monitorować przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości