Iława
Technikum
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik Reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, łączy w sobie, wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Nauka na tym kierunku to fascynująca podróż po polach projektowania graficznego, językoznawstwa, marketingu, socjologii, historii sztuki i wielu innych dyscyplinach wiedzy. Nauczysz się jak posługiwać się narzędziami marketingowymi, jak rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej, sesję fotograficzną i filmową, wystawę czy pokaz. Będziesz specjalistą łączącym wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną z umiejętnością planowania i organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych.

NAUCZYSZ SIĘ
W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są:
- oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,
- tworzenia elementów identyfikacyjnych firm i produktów-znaki graficzne,  logotypy,
- tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,
- obsługi programów graficznych,
- współpracy z klientami i innymi firmami - sporządzania budżetu kampanii reklamowej,
- sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie,
- projektowania reklamy wizualnej,
- myślenia marketingowego i jak działać na dzisiejszym rynku pracy,
- pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
- określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji
- gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,
- tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,
- publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym,
- organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.