Iława
Technikum
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - Technik handlowiec
Nazwa oddziału

 Technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

Handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do podstawowych obowiązków handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, analizowanie stanu zapasów towarowych. Handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić działania, w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, oraz analizy kosztów handlowych.

NAUCZYSZ SIĘ
- organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
- analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
- badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
- identyfikować bariery występujące w handlu,
- analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług,
- organizować i prowadzić działania reklamowe,
- określać zasady i formy marketingu,
- księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,
- prowadzić negocjacje handlowe,
- określać koszty działalności handlowej.