Halinów
Halinów
Kontakt
W sprawach procesu rekrutacji dziecka do żłobka
Sekretariat - Gminny Żłobek Kraina Smyka nr tel. 609 107 464
W sprawach pomocy technicznej systemu Nabór
PCSS, e-mail: info@nabor.pcss.pl