Grudziądz
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Rolniczych

Adres
Lipowa 33, Grudziadz, 86-300 Grudziądz
Telefon
564648240
Fax
564648241
E-mail
sekretariat7@wp.pl
Strona www
www.zsrgrudziadz.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Rolniczych jest szkołą z dziewięćdziesięciopięcioletnią tradycją, jedyną tego typu w powiecie grudziądzkim ziemskim i grodzkim. Swoim wpływem obejmuje również inne powiaty regionu. Położenie szkoły na obrzeżach miasta sprzyja zainteresowaniu nią uczniów pochodzących, zarówno ze środowisk wiejskich jak i miejskich. 

Oferuje kształcenie w:

Technikum Nr 6 :

zawody: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik reklamy, technik rolnik, technik technologii drewna

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 :

mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz

Szkoła Policealna nr 4