Grudziądz
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół "Manager" w Grudziądzu

Adres
Legionów 57a, 86-300 Grudziądz
Telefon
500-006-763
E-mail
kontakt@zsz-manager.pl
Strona www
zsz-manager.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis


To pierwsza w naszym mieście szkoła, w której będziemy kłaść nacisk na lekcje życia, odpowiedniej komunikacji, empatii, samorozwoju.

Jeżeli chciałbyś wybrać naszą Szkołę Branżową, zaznacz Prywatne Technikum Manager w Grudziądzu

Naszą misją jest prowadzenie nowoczesnego modelu edukacji,
który pozwoli na wydobycie z ucznia potencjału
osobowościowego i zapewni jego twórczy rozwój.


Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, który dzięki naszemu wsparciu uzyskuje kompetencje, które pozwolą mu w trakcie edukacji i w przyszłości rozwijać samego siebie oraz rozwiązywać realne problemy i odnieść sukces zawodowy.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu  stawia nacisk na nowoczesną edukację w połączeniu z przyjazną atmosferą. Dzięki kadrze specjalistów wyposażonej w kluczowe kompetencje społeczne zapewniamy możliwość realizacji Twoich planów zawodowych i pasji.


Co nas wyróżnia?

 1. Dostosowujemy profil do Twoich indywidualnych predyspozycji i możliwości.
  (w pierwszym semestrze  kształcimy o profilu ogólnym, w kolejnych semestrach nasi uczniowie wybierają profil dostosowany do Twoich potrzeb).
 2. Zapewniamy Ci możliwość konsultacji z ekspertami, którzy pomogą podjąć decyzje, jaki wybrać najlepszy dla Ciebie kierunek kształcenia.
  (nasi doradcy zawodowi pomogą Ci rozpoznać Twoje predyspozycje zawodowe).
 3.  Zapewniamy optymalny proces kształcenia.
  (kładziemy nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji miękkich, zapewniamy kadrę nauczycieli i trenerów, która dzięki autorskim metodom  nauczania z indywidualnym podejściem do każdego, umożliwi zdobycie rzetelnej wiedzy i  w wyjątkowo przyjaznej atmosferze).
 4. Z nami masz możliwość poznania języka w praktyce.
  (dzięki współpracy ze szkołą na Malcie nasi uczniowie będą mieli  możliwość praktycznego poznania języka angielskiego za granicą- wyjazdy odpłatne )
 5. Damy Ci możliwość poznania specyfiki kształcenia w uczelni wyższej.
  (dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu nasi uczniowie  będą  mieli możliwość gościnnie uczestniczyć w wykładach w dowolnie wybranym zakresie).


Skutecznie wykształcimy Twoje kompetencje interpersonalne. Dla nas nie ma rzeczy ważniejszej niż wykształcenie kluczowych kompetencji przyszłości związanych z potrzebą ciągłego samorozwoju i poszerzania predyspozycji zawodowych w kierunku ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i praktycznych umiejętności. A to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki nauce w Zespole Szkół Manager.

Liceum ogólnokształcące

 • Profil administracyjno-prawny
 • Profil medyczny
 • Profil informatyczny

Technikum

 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik logistyki
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik reklam
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła Branżowa

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
 

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.
 

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę w wyuczonym zawodzie i jednocześnie kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcące w systemie zaocznym dla osób pracujących. 
 

Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się w międzyczasie zdać w wyuczonym zawodzie kolejną kwalifikację, otrzyma świadectwo Technika.


W ofercie szkoły branżowej

 • Fotograf
 • Magazynier logistyk
 • Modelarz odlewniczy
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie