Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager" w Grudziądzu - 1 LO - profil prawno-administracyjny
Nazwa oddziału

 1 LO - profil prawno-administracyjny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

wiedza o społeczeństwie

biologia

Opis

Naszą misją jest prowadzenie nowoczesnego modelu edukacji, który pozwoli na wydobycie z ucznia potencjału osobowościowego i zapewni jego twórczy rozwój.


Profil prawno-administracyjny - klasa przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani prawem, historią oraz naukami społecznymi. Uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej.

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, który dzięki naszemu wsparciu uzyskuje kompetencje, które pozwolą mu w trakcie edukacji i w przyszłości rozwijać samego siebie oraz rozwiązywać realne problemy i odnieść sukces zawodowy.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu stawia nacisk na nowoczesną edukację w połączeniu z przyjazną atmosferą. Dzięki kadrze specjalistów wyposażonej w kluczowe kompetencje społeczne zapewniamy możliwość realizacji Twoich planów zawodowych i pasji.


Nauka trwa 4 lata. Pierwszy semestr to profil ogólny, następnie w II semestrze kontynuujesz naukę na wybranym profilu specjalistycznym , który odpowiednio kładzie nacisk na poszczególne dziedziny wiedzy.

Zachęcamy też do poznania naszej całej oferty szkół na zsz-manager.pl

Jeżeli masz pytania, napisz, zadzwoń - odpowiemy.

tel. 500-006-763
email: kontakt@zsz-manager.pl