Grudziądz
Technikum
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

To pierwsza w naszym mieście szkoła, w której będziemy kłaść nacisk na lekcje życia, odpowiedniej komunikacji, empatii, samorozwoju. 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest stosunkowo nowym zawodem
 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest stosunkowo nowym zawodem. Zawód ten łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • Organizowania pracy związanej z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • Doradzania w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii, 
 • Posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, 
 • Wykonywania szkiców i rysunków schematycznych dotyczących montażu urządzeń i Systemów,
 • Sporządzania kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych,
 • Przeprowadzania kontroli jakości systemów odnawialnych źródeł energii

Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w:

 • Stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej w nadzorze technicznym,
 • Pracując w budownictwie, energetyce,
 • Doradztwo energetyczne,
 • Biura projektowe,
 • Instytucjach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.


Możliwości dalszego kształcenia.

Dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej można zdobyć w ramach 4-letniego technikum. Możliwa jest kontynuacja nauki na studiach wyższych. Nowoczesny program studiów pozwala na zdobycie kompetencji i umiejętności z zakresu projektowania oraz wykonawstwa systemów i instalacji OZE.


Zespół Szkół Manager w Grudziądzu
ul. Legionów 57A
86-300 Grudziądz
tel. 500-006-763
email: kontakt@zsz-manager.pl