Grudziądz
Technikum
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

To pierwsza w naszym mieście szkoła, w której będziemy kłaść nacisk na lekcje życia, odpowiedniej komunikacji, empatii, samorozwoju. 

Technik reklamy jest to zawód bardzo przyszłościowy. Łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Absolwent jest w stanie pozyskać pracę w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki. 
Absolwent będzie przygotowany do:

 • Projektowania materiałów reklamowych,
 • Określania celów reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • Planowania i organizowania działalności reklamowych i promocyjnych,
 • Sporządzania budżetów kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • Stosowania różnych form reklamy,
 • Planowania i dokonywania zakupów przestrzeni reklamowych w mediach,
 • Nadzorowania procesu produkcji reklamy,
 • Stosowania różnych metod badań rynku reklamy,
 • Testowania reklamy przed publikacją,
 • Oceniania jakości przygotowanych reklam,
 • Przewidywania efektywności kampanii reklamowej,
 • Przygotowywania ofert handlowych,
 • Prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych z klientami,
 • Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przestrzegania zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.


  Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w
  firmach :

  • Agencjach reklamowych,
  • Działach promocji,
  • Studiach graficznych
  • Wydawnictwach
  • Firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
  • Instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
  • Drukarniach,
  • Redakcjach prasowych,
  • Redakcjach prasy kolorowej,
  • Agencjach designerskich,
  • Możliwości dalszego kształcenia.

  W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

  Zespół Szkół Manager w Grudziądzu
  ul. Legionów 57A
  86-300 Grudziądz
  tel. 500-006-763
  email: kontakt@zsz-manager.pl