Grudziądz
Technikum
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

To pierwsza w naszym mieście szkoła, w której będziemy kłaść nacisk na lekcje życia, odpowiedniej komunikacji, empatii, samorozwoju. 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym, jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, może być wykonywany z każdego ,miejsca na świecie nawet zdalnie. 

Absolwent będzie przygotowany do:

 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych wektorowych i rastrowych
 • Przygotowywanie prac graficznych do publikacji cyfrowych.
 • Obróbka obrazu graficznego.
 • Reprodukcja graficzna.
 • Techniki składania tekstu.
 • Procesy łączenia elementów tekstowych i graficznych.
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
 • Wykonywanie wydruków we wszystkich techniki drukowania.
 • Łączenie materiałów w procesach introligatorskich.
 • Uszlachetnianie papieru i druków

Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:

 • Agencjach reklamowych
 • Studiach graficznych
 • Wydawnictwach
 • Firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 • Instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 • Drukarniach,
 • Redakcjach prasowych,
 • Redakcjach prasy kolorowej,
 • Agencjach designerskich.


MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Zespół Szkół Manager w Grudziądzu

ul. Legionów 57A
86-300 Grudziądz
tel. 500-006-763
email: kontakt@zsz-manager.pl