Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I c ("Analityka i bezpieczeństwo")
Nazwa oddziału

 I c ("Analityka i bezpieczeństwo")

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia
 • język obcy nowożytny ,  biologia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

chemia

Opis

"Analityka i bezpieczeństwo"

11 lutego 2022 roku podpisaliśmy dwustronną umowę z Państwową Szkołą Wyższą im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, na mocy której rozpoczynamy promocję nowego, ciekawego oraz nowoczesnego kierunku o nazwie „analityka i bezpieczeństwo”. Jest to kierunek dla uczniów, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej chcą nie tylko zdobyć rzetelne wykształcenie, ale jednocześnie dobrze płatną pracę w niedalekiej przyszłości. Taka współpraca z PSW to więcej możliwości dla Waszego rozwoju. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę na uczelni w GnieźnieZłożoność współczesnych wyzwań z obszaru bezpieczeństwa jest czymś, co wymaga analitycznego podejścia na najwyższym poziomie. Przy współczesnej, wysoko zaawansowanej technologii, analityk musi szybko odnaleźć odpowiednie informacje, dokonać ich analizy, a następnie przygotować produkt, który pozwoli podjąć trafną decyzję przez osoby kierujące daną organizacją. 

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
 • uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
 • podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych)
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Związku Strzeleckim „Strzelec”, 
 •    w Oddziale Combat Alert 0201 Grudziądz, w Szkolnej Drużynie Ratownictwa     Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
 • uczestniczyć w zajęciach samoobrony i karate
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.