Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I b (tzw.klasa mundurowa)
Nazwa oddziału

 I b (tzw.klasa mundurowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia
 • język obcy nowożytny ,  biologia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

chemia

Opis

Klasa utworzona dla uczniów pragnących w przyszłości pracować w służbach mundurowych takich jak: wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, straż miejska czy więziennictwo. Na dodatkowych zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów uczniowie będą mogli nauczyć się podstaw samoobrony, karate, umiejętności strzelania, musztry, topografii i logistyki. Uczniowie tej klasy będą nabywać oprócz sprawności fizycznej umiejętności w oparciu o współpracę z Combat Alert, Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, z Jednostką Wojskową 1109, Komendą Miejską Policji, Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą w Grudziądzu, Centrum Szkolenia Logistyki oraz Służbą  Więzienną .Oprócz tego będą mogli brać udział w poligonach i szkoleniach prowadzonych przez kadrę wojskową.


Jeśli chcesz być w klasie mundurowej wybierz obie klasy B i C!

Absolwenci tej klasy po czterech latach nauki otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie służb mundurowych.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
 • uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
 • podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych)
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Związku Strzeleckim „Strzelec”, w 
 • Oddziale Combat Alert 0201 Grudziądz 
 • szkolić się w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, spełniać się artystycznie Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
 • uczestniczyć w zajęciach samoobrony i karate
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.