Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft
Nazwa oddziału

 TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk to zawód dla osób pasjonujących sie najnowszymi technologiami , zwłaszcza komputerami, aplikacjami, stronami www i szeroko rozumianym IT.

Będziesz miał możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych certyfikatów MOS ( Microsoft Office Specialist) i MTA (Microsoft Technology Associate). Do Twojej dyspozycji będzie pełny pakiet Microsoft Office 365, a także dodatkowe godziny w programie na zajęcia z wykorzystaniem usług Office 365.

W ramach programu Cisco Networking Academy poznasz podstawy projektowania, rozwijania i utrzymywania sieci komputerowych.

Nauczysz się: 

 • przygotowywać stanowiska komputerowe do pracy, użytkować urządzenia peryferyjne komputera osobistego, naprawiac komputery osobiste
 • projrktować i uruchamiać lokalne sieci komputerowe, konfigurować lokalne urządzenia komputerow, administrować sieciowym systemem operacyjnym
 • programować aplikacje deskopowe, internetowe oraz mobilne
 • projektować, tworzyć i uruchamiać strony www i administrować nimi poprzez systemy CMS
 • projektować i tworzyć bazy danych i nimi administrować

W trakcie nauki uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi :

 • obróbka graficzna zdjęć - Adobe Photoshop
 • grafika komputerowa
 • pozycjonowanie stron www

Jako absolwent kierunkum Technik informatyk możesz iść na studia lub do szkoły policealnej,albo znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacja oprogramowania komputerowego oraz firmach administrujących sieciami komputerowymi
 • działach obsługi informatycznej w przedsiębiorstwach
 • punktach serwisowych, sklepach komputerowych, ośrodkach obliczeniowych
 • we własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla kazdej kwalifikacji:

 INF.02.  ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA  SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH,                    URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI                                                    KOMPUTEROWYCH odbywa się pod koniec  1  półrocza klasy III

INF.03.  TWORZENIE I ADMINISTROWANIE  STRONAMI I APLIKACJAMI                                INTERNETOWYMI  ORAZ BAZAMI DANYCH odbywa się pod koniec 
             1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie IV - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

CZESNE - 99 zł