Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy
Nazwa oddziału

 TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista to zawód dla osób pasjonujących się najnowszymi technologiami , zwłaszcza komputerami, aplikacjami internetowymi i mobilnymi i szeroko rozumianym IT. programowanie rządzi swiatem. Kod napędza biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rzadzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje inteligntne domy. Programiści tworza świat XXI wieku, dlatego jako technik programista będziesz mieć mozliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, załozyc własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach.

Cisco Networking Academy zapewnia:

 • obowiązkowe kursy Programming Essentials in Python (50h) i wprowadzenie do cyberbezpieczenstwa (15h)
 • nauka z istruktorem Cisco Networking Academy 
 • dostęp do bazy kursów online zakończonych certyfikatami
 • dla najlepszych bezpłatna mozliwość zdania międzynarodowego egzaminu PCAP Python Certified Associate Programmer 

Nauczysz się: 

 • tworzyć i administrować strony internetowe
 • tworzyć, administrowac i użytkować relacyjnych baz danych
 • programować aplikacje internetowe
 • tworzyć i administrować systemami zarzadzania treścią
 • projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe
 • projektować, programować i testować aplikacje desktopowe,
 • projektować, programować i testować aplikacje mobilne

W trakcie nauki uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi :

 • obróbka graficzna zdjęć - Adobe Photoshop
 • grafika komputerowa
 • pozycjonowanie stron www

Jako absolwent kierunkum Technik programista możesz iść na studia lub do szkoły policealnej, albo rozpocząc pracę m.in. w firmach zajmujących się:

 • projektowaniem, tworzeniem i  obsługą systemów informatycznych
 • hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych
 • tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych
 • projektowaniem UI
 • modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla kazdej kwalifikacji:

 INF.03.  TWORZENIE I ADMINISTROWANIE  STRONAMI I APLIKACJAMI                                INTERNETOWYMI  ORAZ BAZAMI DANYCH odbywa się pod koniec  2                        półrocza klasy II

INF.04.  PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE                                                APLIKACJI  odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie IV - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

CZESNE - 199 zł