Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI
Nazwa oddziału

 TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk i e- sport to zawód dla osób z pasją do gier komuterowych, które pragną zdobyć umiejętności zawodowego gamera, nauczyć się taktyki sportowej w walce online.

Oferujemy:

 • podstawę programową kierunku Technik Informatyk
 • najnowocześniejszy sprzęt firmy MSI i oprogramowanie gamingowe 
 • połaczenie nauki, pasji i dobrej zabawy
 • opiekę merytoryczną i wsparcie partnerów kierunku - MSI Polska oraz Esports Association

Przez 8 semestrów w ramach zajęć e - sportowych poznasz Przez 8 semestrów w ramach zajęć e - sportowych poznasz zagadnienia z zakresu:

 • organizacji zawodów, administracji i zarządzania
 • nowych mediów i multimediów (streaming, dziennikarstwo, postawy produkcji wideo)
 • podstaw marketingu, czyli w jaki sposób promować swoja drużynę w sieci
 • tworzenie grafik 2D,3D
 • pracy w grupie, także pod presją czasu i otoczenia

Będziesz mieć także możliwośc wzięcia udziału w całorocznej lidze e-sportowej oraz ogólnopolskiej konferencji informatycznej.

Nauczysz się: 

 • przygotowywac stanowiska komputerowe do pracy, użytkować urządzenia peryferyjne komputera osobistego, naprawiac komputery osobiste
 • projrktować i uruchamiać lokalne sieci komputerowe, konfigurować lokalne urządzenia komputerow, administrować sieciowym systemem operacyjnym
 • programować aplikacje deskopowe, internetowe oraz mobilne
 • projektować, tworzyć i uruchamiać strony www i administrować nimi poprzez systemy CMS
 • projektować i tworzyć bazy danych i nimi administrować

W trakcie nauki uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi :

 • obróbka graficzna zdjęć - Adobe Photoshop
 • grafika komputerowa
 • pozycjonowanie stron www

Jako absolwent kierunku Technik informatyk możesz iść na studia, albo podjąć pracę jako:

 • Game Designer, Level Designer,Game Producer
 • zawodnik e- sportowy, komentator e-sportowy, sędzia e-sportowy

lub znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacja oprogramowania komputerowego oraz firmach administrujących sieciami komputerowymi
 • działach obsługi informatycznej w przedsiębiorstwach
 • punktach serwisowych, sklepach komputerowych, ośrodkach obliczeniowych
 • we własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla kazdej kwalifikacji:

 INF.02.  ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA  SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH,                    URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI                                                    KOMPUTEROWYCH odbywa się pod koniec  1  półrocza klasy III

INF.03.  TWORZENIE I ADMINISTROWANIE  STRONAMI I APLIKACJAMI                                INTERNETOWYMI  ORAZ BAZAMI DANYCH odbywa się pod koniec 
             1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie IV - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

 CZESNE - 159 zł