Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon
Nazwa oddziału

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • plastyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

Technik fotografii i multimediów to zawód dla osób z pasją fotografowania i obróbką oraz publikowaniem zdjęć.

Nauczysz się:

  • robić zdjęcia cyfrowe i analogowe
  • profesjonalnie obrabiać zdjęcia i je publikować
  • organizować plan zdjęciowy, posługiwać się sprzętem fotograficznym i oświetleniem
  • przygotować cyfrowe materiały graficzne do projektów graficznych
  • tworzyć i publikować projekty multimedialne

W trakcie nauki uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi :

  • obróbka graficzna zdjęć
  • Adobe Photoshp

Jako absolwent kierunku Technik fotografii i multimediów będziesz mógł podjąć pracę w:

  • agencjach prasowych, fotograficznych i reklamowych, redakcjach czasopism
  • laboratoriach naukowobadawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych lub geologicznych
  • wydawnictwach i drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych
  • usługowych, profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych
  • zakładach przemysłu fotooptycznego, optycznego i fotochemicznego
  • w przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym
  • ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach
  • własnym zakładzie fotograficznym

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 AUD.02 REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III

AUD.05 REALIZACJA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I MULTIMEDIALNYCH odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie IV - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

CZESNE -139 zł