Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 - 1abr - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1abr - mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne
  • wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis