Grudziądz
Technikum
Technikum nr 4 - 1b - technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 1b - technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne
  • wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik spawalnictwa

Opis