Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ
Nazwa oddziału

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Zawody

 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

Opis

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ (FIRMA PATRONACKA MR GARDEN)

 

Mechanik - operator  maszyn  do  produkcji  drzewnej zajmuje się montowaniem maszyn i urządzeń, kontrolowaniem i nadzorowaniem tych prac. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji materiałów drzewnych. Prowadzi bieżącą kontrolę jakości surowców i produktów oraz przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.

 

Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej może być zatrudniony w:

- Mr Garden,

- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych,

- zakładach stolarskich,

- zakładach zajmujących się renowacją mebli,

- samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.


Szczegóły na stronie szkolnej https://www.zsrgrudziadz.pl