Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - Technik weterynarii
Nazwa oddziału

 Technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • technika

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik weterynarii

Opis

Technik weterynarii (FIRMA PATRONACKA GOODVALLEY)

 

Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych i realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.

 

Absolwent może podjąć pracę w:

- klinikach, gabinetach weterynaryjnych,

- inspektoratach weterynaryjnych,

- stacjach hodowli i unasienniania zwierząt,

- zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;

- zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.


Szczegóły na stronie szkolnej https://www.zsrgrudziadz.pl