Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (FIRMA PATRONACKA GOODVALLEY, ZIP AGRO, UNIA)

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki naprawia, serwisuje oraz organizuje pracę maszyn rolniczych. Obsługuje nowoczesne urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może pracować:

- w firmach świadczących usługi na rzecz rolnictwa - typu produkcja maszyn rolniczych,

- w firmach transportowych,

- w zakładach naprawczych pojazdów rolniczych,

- we własnych gospodarstwach rolnych.

 

W ramach programu nauki uczniowie realizują naukę jazdy samochodem, naukę jazdy ciągnikiem, zdobywają uprawnienia – prawo jazdy kategorii B, T


Szczegóły na stronie szkolnej https://www.zsrgrudziadz.pl