Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - Technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 Technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik technologii drewna

Opis

Technik technologii drewna (FIRMA PATRONACKA MR GARDEN, MARCUS DESIGN)

 

Technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

 

Technik technologii drewna może być zatrudniony w:

 

- Mr Garden, Marcus Design

- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych,

- instytutach badawczych,

- laboratoriach chemicznych,

- biurach projektowych,

- zakładach stolarskich,

- ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna,

- zakładach zajmujących się renowacją mebli,

- samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.


Szczegóły na stronie szkolnej https://www.zsrgrudziadz.pl