Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - a sportowa
Nazwa oddziału

 a sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język polski ,  język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  matematyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa
  • język polski ,  język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  matematyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

biologia lub geografia lub język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test sprawnościowy

Opis

Jest to oddział sportowy dla uczniów w specjalizacjach:

- piłki siatkowej dziewcząt,

- kolarstwa dziewcząt i chłopców,

- wioślarstwa dziewcząt i chłopców.

Poza specjalistycznym szkoleniem sportowym realizowany jest program kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniami z przedmiotów:

- język angielski,

- biologia,

- geografia. 

Szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe.